Preloader ilustracija

(ne)miers

Liepāja  - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027

Liepājā ir bagātas un varenas kultūras tradīcijas, plašas un daudzveidīgas mūsdienīgas izklaides iespējas, augstvērtīgs un visaptverošs kultūras piedāvājums, mākslinieki no visas pasaules un plašas iespējas ikvienam iesaistīties Liepājas kultūras dzīves veidošanā.

Mūs raksturo tas, ka pilsēta nebaidās no izaicinājumiem un neprātībām – nebaidās būt tendenču noteicēja, darīt un piepildīt to, par ko citi vēl tikai sapņo.

Liepājas osta ar zvejas kuģīti

(ne)miers

Liepāja savā būtībā vienmēr ir bijusi pretstatu pilsēta, bet pat neatkarīgi no dzīvesvietas, mēs ikviens ikdienā nepārtraukti atrodamies stāvoklī starp vairākiem pretmetiem. Starp mieru un nemieru, troksni un klusumu, darbību un bezdarbību, steigu un rāmu būšanu, ātrumu un bremzēm, baltu un melnu, prieku un bēdām, mīlestību un naidu. Pilnvērtīgi dzīvot nozīmē spēt saglabāt līdzsvaru starp šiem diviem pretmetiem.

Aktualitātes

Bultiņa atpakaļBultiņa uz priekšu

Izaicinājumi

Galvenie mērķi

01

Veicināt Liepājas pilsētas ekonomisko izaugsmi, kā arī atpazīstamību vietējās un starptautiskajās mērķauditorijās.

02

Rosināt Liepājas iedzīvotāju izglītošanu un līdzatbildību sabiedriski aktīvos procesos, komunikāciju starp dažādu nozaru profesionāļiem, veidojot daudzveidīgus jaunrades procesus un iesaistot dažādās kultūras aktivitātēs.

03

Nodrošināt augstvērtīgus kultūras, mākslas un starpnozaru pasākumus.

04

Attīstīt kultūras un atpūtas infrastruktūru, kā arī veicināt objektu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstīšana.

Mākslinieks

Reģions

Mums šķiet pilnīgi dabiski un pašsaprotami, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 projektā piedalāmies kopā – Liepājas valstspilsēta, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadi. Kurzeme ir viena no latviešu senajām zemēm un apvienojot spēkus, šim vēsturiskajam reģionam mēs iezīmējam jaunas ēras sākumu.  Eiropas kultūras galvaspilsēta ir īsta svētība kaimiņu saikņu stiprināšanai, identitātes saglabāšanai un kopējo Eiropas vērtību iekļaušanai trešdaļā Latvijas. Kopā mēs stiprinām ne tikai sevi, bet ļoti nozīmīgu un spēcīgu Latvijas daļu – Kurzemes reģionu un valsti kopumā!

Liepājas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas karte
Karte Liepāja Latvijā
Liepājas osta

Programmas mākslinieciskā vīzija

Ņemot vērā to, ka tieši Liepājā piedzimst vējš, kas ir gan miera un nemiera radītājs, gan radošuma urdošais un miera iemidzinošais spēks – Liepājas pieteikuma koncepcijas pamatā ir stāsts par (ne)mieru.

Koncepcijas (ne)miers ietvaros izveidota piecu līniju programma, lai runātu par svarīgām problēmām, kas ir aktuālas gan Liepājai, gan Eiropai kopumā.

Kopējā programmas vīzija ir ikvienam sniegt orientierus mūžīgi mainīgajā miera un nemiera pasaulē.

Katra no piecām programmas līnijām -
Bultiņa atpakaļBultiņa uz priekšu
01
"Eiropas sapnis"

Mēs zinām, kas ir "amerikāņu sapnis" – vairāk ērtību, lielāka labklājība un iespēja ikvienam "izsisties". Bet vai mēs zinām, kas ir Eiropas sapnis? Lai cik paradoksāli tas arī nebūtu, līdz šim tas nav definēts. Liepāja kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 vēlas meklēt atbildes uz šo jautājumu un iesaistīt šajā ceļojumā ne tikai vietējos – pilsētas, reģiona un valsts iedzīvotājus, bet arī cilvēkus no Eiropas un visas pasaules.

Šīs programmas starpdisciplinārie projekti būs balstīti pārliecībā, ka solidaritāte, daudzveidība, sadarbība un cieņpilna līdzāspastāvēšana ir tās vērtības, kas veido Eiropas sapni un par kurām ir vērts cīnīties visā pasaulē.

02
"Pilsēta paradokss"

Liepāja ir paradoksu pilsēta – (ne)miers laika gaitā ir noteicis pilsētas un tās kultūras dzīves veidošanos. Pretpoli un pretrunas pastāv līdzās, un to savstarpējā spriedze nereti veido mūsu Liepājas unikālo identitāti, ar kuru no sirds lepojamies. Patiesībā šajā standartizētajā pasaulē mums jāiemācās novērtēt paradoksus kā kaut ko tādu, kas liek pieņemt drosmīgus lēmumus ar iespaidīgiem izteiksmes līdzekļiem.

Ar šīs tematiskās līnijas aktivitātēm atklāsim Liepājas paradoksus un caur tiem apzināsim pilsētas mantojumu. Ne vienmēr līdz šim tos esam spējuši pienācīgi novērtēt un atklāt pārējai Eiropai. Pateicoties dalībai Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursā, šoreiz mēs esam gatavi pilnvērtīgi izmantot sniegtās iespējas.

03
"Jaunatklāj vietējo!"

Ar šī programmas daudzveidīgo notikumu klāstu mēs plānojam apceļot Liepāju ar "jaunajām acīm". Vēlamies ienirt pilsētas dzīlēs, lai labāk izprastu un novērtētu to, kas mums ir apkārt, un arī viens otru. Kaimiņš kaimiņu, kolēģis kolēģi, Karostas iedzīvotāji Jaunliepājas iedzīvotājus, jaunie liepājnieki vecos. Kopīgi mācoties kopējo atbildību un kopējo radīšanas prieku pilsētai, mūsu reģionam un plašākai Eiropas sabiedrībai kopumā.

Meklēsim atbildes uz jautājumiem – kā piedalīties un iesaistīties mūsu kopējās dzīves telpas attīstībā un veidošanā. Kā veicināt radošo industriju attīstību un rosināt pilsētnieku domu apmaiņu arī esot tālāk no pilsētas centra, un kā baudīt dzīvi tepat savu māju tuvumā.

04
"Apzinātā mērenība"

Liepāju ieskauj Baltijas jūra, Liepājas ezers, neskarta vide – meži un pļavas –, tādēļ jūtamies kā Dieva ausī. Tomēr visu šo skaistumu arī skar klimata pārmaiņas un cilvēku saimnieciskās darbības sekas. Nolaidība pret vidi ir skārusi ne tikai mūsu dabu, tā ietekmē arī mūsu ķermeni un prātu, reizēm pat smacē patēriņa virpulī, liekot zaudēt fizisko un garīgo līdzsvaru.

Ar šīs līnijas aktivitātēm vēlamies atjaunot mūsu esības līdzsvaru. Domāsim par mākslas ietekmi uz zaļajām inovācijām, iekļausim ikdienas saimniekošanā viedus un inovatīvus uzņēmējdarbības principus, kas pamatojas uz aprites ekonomiku, tādējādi radot cilvēkos izpratni par apzinātās mērenības būtiskumu un rosināsim lielāku izpratni par rūpēm pret savu apkārtni un vidi kopumā.

05
"Radošā Tālnojauta"

Tehnoloģiju attīstība un pandēmijas apkarošanas pasākumi visā pasaulē liek skaidrāk nekā jebkad agrāk apjaust, ka mums jābūt gataviem nākotnes izaicinājumiem. Sociālās inovācijas un radošās kopienas līdzās tehnoloģiskām inovācijām ir un būs jaudīgs ilgtspējīgas pilsētvides atjaunošanas dzinējspēks – arī Liepājā. Šajā procesā ļoti svarīga ir izglītošana, jo tā ļauj jaunajām paaudzēm pieņemt gudrus un pamatotus lēmumus, apvienot tiešsaistes un bezsaistes pasaules un pielāgoties tehnoloģiju, piemēram, mākslīgā intelekta ietekmei.

Ar šīs programmu līnijas projektu palīdzību mēs sāksim aktīvu diskusiju par to, kādu mantojumu vēlamies aiz sevis atstāt ne vien šajā pilsētā, bet arī visā pasaulē.

Ar Liepājas pieteikumu var iepazīsties ŠEIT

Iedzīvotāju domas

Bultiņa atpakaļBultiņa uz priekšu

Liepāja iegūst Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu!

Komanda

Inta Šoriņa
Inta Šoriņa
Valdes priekšsēdētāja
inta.sorina@liepaja2027.lv
Baiba Bartkeviča
Baiba Bartkeviča
Valdes locekle mākslinieciskajos jautājumos
baiba.bartkevica@liepaja2027.lv
Eva Ciekurze
Eva Ciekurze
Valdes locekle finanšu un juridiskajos jautājumos
eva.ciekurze@liepaja2027.lv
Zita Lazdāne
Zita Lazdāne
Sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītāja
zita.lazdane@liepaja2027.lv+371 22017277
Maija Jankovska
Maija Jankovska
Sabiedrības līdzdalības speciāliste
maija.jankovska@liepaja2027.lv
Ģirts Jankovskis
Ģirts Jankovskis
Sabiedrības līdzdalības speciālists
girts.jankovskis@liepaja2027.lv
Inese Gusta
Inese Gusta
Dienvidkurzemes reģiona sadarbības koordinatore
inese.gusta@liepaja2027.lv
Dace Reinkopa
Dace Reinkopa
Kuldīgas reģiona sadarbības koordinatore
dace.reinkopa@liepaja2027.lv
Madara Lubāne
Madara Lubāne
Biroja administratore un partneru koordinatore
madara.lubane@liepaja2027.lv
Santa Eglija
Santa Eglija
Grāmatvede
santa.eglija@liepaja2027.lv
Sabīne Jermaloviča
Sabīne Jermaloviča
Projektu vadītāja
sabine.jermalovica@liepaja2027.lv

Sazinies ar mums

Nodibinājums Liepāja 2027
Dārza iela 4/8, 2.stāvs, Liepāja, Latvija, LV-3401

Rekvizīti:
Nodibinājums “Nodibinājums Liepāja 2027”
Juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, Latvija, LV3401
Faktiskā adrese: Dārza iela 4/8, 2.stāvs, Liepāja, Latvija, LV-3401
Reģ. nr. 40008325039
Banka: AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X
Konts: LV39UNLA0055003549403
Nodibinājums NAV PVN maksātājs

Jūsu ziņa
Paldies! Jūsu ziņa ir saņemta!
Diemžēl, neizdevās iesniegt ziņu. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
Bultiņa uz priekšu
Uz sākumu