Īstenos 24 kultūrvēsturisko ēku saglabāšanas projektus

Īstenos 24 kultūrvēsturisko ēku saglabāšanas projektus

2024. gada kultūrvēsturisko ēku saglabāšanas programmā saņemti 24 projektu pieteikumi, kurus izvērtējot, Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 134 815,81 eiro apmērā piešķirts visiem 24 iedzīvotāju iesniegtajiem projektiem.

Līdzfinansējuma programmā 2024. gadā tika iesniegti un atbalstīti visi 24 projektu pieteikumi, no tiem divi pieteikumi atbalstīti daļēji. Izvērtējot pieteikumus, līdzfinansējums piešķirts 134 815,81 eiro apmērā, no kā lielākā daļa piešķirta būvdarbiem – 100 924,08 eiro, savukārt būvdetaļu restaurācijai un dokumentācijas izstrādei piešķirti 33 891,72 eiro.

Septiņiem atbalstītajiem projektiem paredzēts atbalsts ēku restaurācijas būvdarbiem – Zivju ielas 2A noliktavu ēku fasāžu restaurācijai, F. Brīvzemnieka ielas 26 ēkas fasāžu restaurācijas 2. kārtai, Kūrmājas prospekta 19 fasāžu restaurācijas 3. kārtai, K. Valdemāra ielas 16 verandas restaurācijas 2. kārtai, Bāriņu ielas 26 fasāžu restaurācijas 8. kārtai, Tirgoņu ielas 15 fasāžu restaurācijas 1. kārtai, Zivju ielas 10/12 fasāžu restaurācijas 1. kārtai.

Vienpadsmit īpašumos līdzfinansējums piešķirts būvdetaļu restaurācijai – Tirgoņu ielas 15, 17 un 20 ēku ārdurvju izgatavošanai, Zivju ielas 2A noliktavu ēku ozolkoka noteku izbūvei, Zivju ielas 10/12 divu ēku ārdurvju restaurācijai, Baznīcas ielas 18 ārdurvju restaurācijai, A. Pumpura ielas 10 vārtu restaurācijai, Bāriņu ielas 24 divu logu restaurācijai, Bāriņu ielas 20 četru analogu logu izgatavošanai, Peldu ielas 2 ārdurvju restaurācijai, Toma ielas 43 ārdurvju restaurācijai.

Savukārt 10 īpašumi paredzējuši uzsākt dalību kultūrvēsturisko ēku saglabāšanas programmā, kam pašvaldība ir piešķīrusi līdzfinansējumu nepieciešamās dokumentācijas izstrādei – īpašuma izpētei, kas kalpos par pamatu turpmākajiem darbiem. Atbalsts piešķirts Graudu ielai 40, Lielajai ielai 7, Alejas ielai 6, Graudu ielai 34, Ludviķa ielai 27, Toma ielai 43, O. Kalpaka ielai 5/9, Uliha ielai 53, Zivju ielai 2 un Tirgoņu ielai 17.

Konkursā piešķirto līdzfinansējuma summu 134 815,81 eiro veido jau sākotnēji budžetā paredzētie 50 tūkstoši eiro, kā arī Liepājas valstspilsētas pašvaldības 23. maija domes sēdē papildu piešķirtie 85 tūkstoši eiro no saņemtajām dividendēm. Divi tūkstoši eiro tiks izmantoti no atgūtajām summām no iepriekšējos gados nerealizētajiem projektiem. Atbilstoši papildus piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, pašvaldība rada iespēju atbalstīt visus iesniegtos projektus, atbilstoši līdzfinansējuma programmas nolikumam.

Līdzfinansējuma konkursu atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” pašvaldība organizē kopš 2015. gada, paredzot finansējumu kultūras pieminekļu izpētei, būvprojektu sagatavošanai, kā arī ēku vai to būvdetaļu restaurācijas darbus.

Informācijas apkopošanai par kultūras pieminekļu saglabāšanas programmu Liepājā ir izstrādāta vienota karte. Tajā ir attēlotas ēkas ar kultūrvēsturisku statusu, kuru saglabāšanai var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. Kartē iespējams izvēlēties dažādus slāņus un apskatīt informāciju par ēkām, kurām jau piešķirts finansējums. Karte pieejama: https://experience.arcgis.com/experience/bd31221d323f43499d6874ecbfa4d550/page/Lietotne/?draft=true