Saglabāt identitāti – ar mīlestību no Latvijas un Liepājas

Saglabāt identitāti – ar mīlestību no Latvijas un Liepājas

Mūsdienu Eiropā ir svarīgi spēt saglabāt savu īpašo un unikālo vietas un pilsētas identitāti, tajā pat laikā spējot mainoties līdzi un būt atvērtam jaunajam. Jo piederības sajūta konkrētai vietai, valodai un tradīcijām ne vien palīdz paaugstināt pašapziņu, bet arī ļauj saglabāt kultūru daudzveidību.

Tādēļ kā ceturtais Liepājas izaicinājums ir nodefinēts: Saglabāt identitāti – ar mīlestību no Latvijas un Liepājas

Ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027 vēlamies paraudzīties uz sevi no malas, pārskatīt paradoksiem bagāto vēsturi Eiropas kontekstā un no jauna iemācīties būt atvērtiem pasaulei, vienlaikus šajos procesos nezaudējot latvietību.