Var pieteikties kultūras projektu konkursam “Kurzemes kultūras programma 2024”

Var pieteikties kultūras projektu konkursam “Kurzemes kultūras programma 2024”

Lai veicinātu kultūras pieejamību sabiedrībai, Kurzemes plānošanas reģions izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursu “Kurzemes kultūras programmā 2024”. Pieteikumi “Kurzemes kultūras programmā 2024” tiek pieņemti līdz šī gada 27. martam.

Programmas ietvaros finansiāls atbalsts paredzēts tādiem reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projektiem, kuru īstenošana ir mērķēta uz:

• kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšanu Kurzemē

• Kurzemes kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību

• ar Kurzemi saistītu jaunradi

• tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu, un pārnesi, kā arī to integrāciju tūrisma aktivitātēs;

• bērnu un jauniešu iesaisti kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos

• kultūras darbinieku, amatnieku kapacitātes celšanu (semināri, pieredzes apmaiņa, apmācības, u.c.)

• Kurzemes, tās kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšanu

• ar latviešu valodas paveidu, tostarp lībiešu valodas apzināšanu, praktizēšanu un popularizēšanu saistītu iniciatīvu un projektu īstenošanu.

Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt projekti, kuru īstenošana paredzēta no šī gada 1. maija līdz 15. decembrim Kurzemes reģiona administratīvajās teritorijās - Dienvidkurzemes novadā, Kuldīgas novadā, Saldus novadā, Talsu novadā, Tukuma novadā, Ventspils novadā, kā arī Liepājas un Ventspils valstspilsētās.

Plašāka informācija par “Kurzemes kultūras programmu 2024” un pieteikšanos pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas sadaļā “Kultūra“.