Studenti var pieteikties pilsētvides, mobilitātes un klimatneitralitātes vasaras skolai “Koprade inovācijai”

Studenti var pieteikties pilsētvides, mobilitātes un klimatneitralitātes vasaras skolai “Koprade inovācijai”

Vasaras skola "Koprade inovācijai" (“Co-creation for innovation”) izveidota, lai radītu inovatīvus risinājumus piekrastes pilsētu, tostarp, Liepājas pašvaldības, mobilitātes un klimatneitralitātes problēmām, ļaujot dažādu jomu studentiem praksē pierādīt un pārbaudīt savas zināšanas un prasmes.

Vismaz pieciem studentiem no Latvijas tiek piedāvāta pilnībā apmaksāta dalība vasaras skolā, t.i., dalībniekiem nav jāuztraucas par nakšņošanas, ēdināšanas un transporta izdevumiem. Vasaras skolas aktivitāšu (lekciju, darbnīcu) norises vieta ir Sv. Joanna cietoksnis Šibeņikā, Horvātijā, kurā izbūvētas gan semināru telpas, gan arī moderna studentu viesnīca. Dalībnieki tiks izvēlēti atvērta uzsaukuma ietvaros pēc iepriekš definētiem kritērijiem, noslēdzoties pieteikšanās periodam.

Dalībai aicināti pieteikties maģistra līmeņa studenti, jaunie profesionāļi, kas maģistra grādu ieguvuši kopš 2023.gada 1. janvāra, kā arī vismaz 3. studiju gada bakalaura līmeņa studenti, kuru kompetences un intereses saistāmas ar pilsētvides, mobilitātes un/vai klimatneitralitātes tēmām.

Studenti ir aicināti pieteikt savu kandidatūru dalībai vasaras skolā līdz 2024. gada 29. aprīlim, aizpildot vienoto pieteikuma formu!

Vasaras skola "Koprade inovāciai" (“Co-creation for innovation”) tiek rīkota projekta “REAL RIS” ietvaros. Par projektu atbild trīs partneru konsorcijs, ko veido nevalstiskā organizācija VEFRESH (Latvija), Horvātijas reģionālā enerģētikas aģentūra REGEA un nevalstiskā organizācija ODRAZ (Horvātija).

Papildu informācija par projektu un vasaras skolu pieejama projekta mājaslapā.