Starptautiskajam projektam “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” aprit trīs gadi

Starptautiskajam projektam “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” aprit trīs gadi

Jūlijā apritēja trīs gadi kopš Liepājas valstpilsētas pašvaldībā tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) finanšu instrumenta programmas projekts “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā”, ko īsteno Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrs. Projekta kopējais budžets ir 986 049 eiro un tā ietvaros Zinātnes un izglītības inovāciju centrā ir attīstīti jauni darbības virzieni, stiprināta cilvēkresursu kapacitāte un būtiski pilnveidota materiāltehniskā bāze.

2020. gadā Projekts uzsākts ar mērķi veicināt zināšanu attīstību STEM  un vides zinātņu jomās, kam nākotnē potenciāls realizēties izglītojamo karjeras izvēlē kādā no iepriekšminētajām jomām. Projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” uzsākšanas laiks sakrīt ar projekta “Dabas mājas izveide Zirgu salā” noslēgumu, ko īstenojusi Liepājas valstspilsētas pašvaldība un kā mērķis ir bijis nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru tālākai Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstībai. “Abu projektu mijiedarbība spilgti demonstrē pašvaldības pieeju tālredzībā un pēctecībā,” akcentē Zinātnes un izglītības inovāciju centra vadītājas pienākumu izpildītāja Kitija Kuduma.

Projekts ir bijis virzītājspēks tam, ka Zinātnes un izglītības inovāciju centram tapis saturiskais piepildījums jaunajai darbības vietai, Dabas mājai. Nozīmīgākie sasniegtie rezultāti ir:

● Izstrādātas un īstenotas 7 (septiņas) nodarbības programmā “Vides pārvaldība”:

○ Putnu pētnieks

○ Jaunais ģeogrāfs

○ Jaunais botāniķis

○ Aizsargājamās dabas teritorijas

○ Ūdens kvalitāte

○ Jaunais ekotehnologs

○ Skudru pētnieks

● Izstrādātas un īstenotas 4 (četras) nodarbības programmā “Vides pārvaldība II”:

○ Cilvēka iekšējie orgāni

○ Biotehnoloģija

○ Zemes slāņu izpēte

○ Zooloģija zem lupas

Programmu īstenošana tika uzsākta 2021. gadā un ik mācību semestri tika izsludinātas publiskas pieteikšanās iespējas, ko izmantojuši izglītojamie no tādām Latvijas vietām kā Rīga, Aizpute, Kabile, Mārupes pagasts un citviet. 11 nodarbības apgūt apņēmās 377 Latvijas skolēni, no kuriem vismaz 80% programmas satura apguva 249 skolēni vecuma grupā no 5 līdz 18 gadiem.

Trīs gadu laikā izstrādātas 14 interaktīvas instalācijas un iegādāti mācību materiāli par summu, kas veido 18% no visa Projekta budžeta izdevumiem. Instalācijas ir ne tikai nozīmīgs izstrādāto programmu mācību līdzeklis un materiāls, bet ir arī sabiedrībai publiski pieejamas apskatei.

“Projekta sākotnējā redakcijā tika plānots izveidot ar darba instrumentiem aprīkotu telpu un līdzināties tam konceptam, ko pasaulē plašāk pazīst kā Makerspace un kas latviešu valodā būtu saucams par koprades telpu, taču kopš 2021. gada jūlija 6 (sešus) mēnešus pēc tam, kad biju mācījusies Somijas, Ālto Universitātes (Aalto University) pakļautībā esošajā digitālās ražošanas laboratorijas Ālto FabLab (Aalto Fablab) programmā “Fab Academy”, ko koordinē Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta Bitu un atomu centrs (MIT's Center for Bits and Atoms), mēs krasi mainījām redzējumu par to, kā specifiski attīstāms Zinātnes un izglītības inovāciju centra darbības virziens. Nu, esam digitālās ražošanas laboratorija un tiecamies kļūt par starptautiskā fonda (The Fab Foundation) pilntiesīgu partneri,” informē Kitija Kuduma.

Digitālās ražošanas laboratorijā (iepriekš Tehnoloģiju koprades telpa) paveiktais Projekta īstenošanas laikā:

● Izstrādātas un īstenotas 5 (piecas) nodarbības programmā “Digitālā ražošana”:

○ Praktisku projektu pārvaldība;

○ 2D datorizētā projektēšana;

○ 3D datorizētā projektēšana;

○ Iespiedshēmas plates montāža;

○ Iekārtu demonstrācijas.

Programmu apgūt apņēmās 206 Latvijas skolēni no tādām Latvijas vietām kā Ogre, Cīravas pagasts, Jelgava un citviet. Vismaz 80% programmas satura apguva 164 skolēni vecuma grupā no 11 līdz 18 gadiem.

● Iegādāta daudzfunkcionāla digitālās un tradicionālās ražošanas materiāltehniskā bāze par summu, kas veido 12% no visa Projekta budžeta izdevumiem:

○ Vinilgriezēja darba stacija;

○ Lāzergriezēja darba stacija;

○ Elektronikas darba stacija;

○ Mazizmēra 3-asu CNC frēzes darba stacija;

○ Metālapstrādes stacija;

○ PLA (polipienskābes) un SLA (stereolitogrāfijas) tehnoloģiju 3D printeru stacija;

○ Vakuumformēšanas darba stacija;

○ Kokapstrādes darba stacija;

○ Elektrotehnikas darba stacija;

○ Mikroskopa darba stacija;

○ Montāžas darba stacija;

○ Kombinētās tehnoloģijas darba stacija;

○ Kompozītmateriālu darba stacija;

○ Lielformāta CNC frēzes darba stacija.

● Izstrādātas un īstenotas ne tikai programmas izglītojamiem, bet arī pedagogiem ekotehnoloģijās un digitālajā ražošanā, ko kopā apguva 55 Latvijas pedagogi.

Kopumā visiem Projekta sasniegtajiem rezultātiem caurvijas sadarbība ar programmas partneriem (Norvēģijas Pētniecības padome, Norvēģijas Starptautiskās sadarbības un kvalitātes uzlabošanas aģentūra augstākās izglītības jomā un Lihtenšteinas Nacionālā aģentūra starptautiskās izglītības jautājumos), donorvalsts projekta partneriem (Tronheimas zinātnes centrs un Nērbē (Nærbø) ceļojošais zinātnes centrs “Zinātnes cirks”) un Projekta Latvijas partneri (Liepājas Universitāte). Nodarbību satura izvēlēs būtiska loma ir bijusi donorvalsts projekta partnerim – 3 (trīs) pieredzes apmaiņas braucieni uz Jaermuseet (Jærmuseet) reģionālo muzeju Norvēģijā deva pārliecību nepieciešamībai izstrādāt specifisku, reālu procesu demonstrējošu nodarbības saturu, kam dots nosaukums “Cilvēka iekšējie orgāni” un kuras laikā izglītojamie preparē gremošanas sistēmas orgānus. Donorvalsts projekta partnera – Jaermuseet (Jærmuseet) reģionālā muzeja speciālisti ir zināšanās un prasmēs dalījušies ne tikai ar Zinātnes un izglītības inovāciju centra darbiniekiem, bet arī īstenojuši 3 (trīs) meistarklases Latvijas pedagogiem. Otrs projekta partneris – Tronheimas zinātnes centrs, kas arī atrodas Norvēģijā, bijis noderīgs interaktīvo instalāciju satura un inženiertehnisko risinājumu izstrādē, kā arī informācijā par dizaina domāšanas lomu zinātnes centru darbībā. Savukārt Latvijas partnerim – Liepājas Universitātes mācībspēkiem ir bijusi nozīmīga loma Latvijas pedagogiem tapušo programmu saturā, it sevišķi par jūras aļģu pārstrādes iespējām. Tomēr visnozīmīgākā Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes un tās pakļautībā esošās Mākslas pētījumu laboratorijas artava ir oriģinālais digitālais saturs, kas integrēts lielākajā daļā Dabas mājā esošajās interaktīvajās instalācijās.

Projektu uzsākot, tika noslēgts līgums par tā īstenošanas ilgumu nosakot 3 (trīs) gadus un par tā noslēguma datumu – 2023. gada 26. jūliju, taču programmas apsaimniekotājs Izglītības un zinātnes ministrija un programmas aģentūra Valsts Izglītības attīstības aģentūra ir atzinusi nepieciešamību Projektu pagarināt līdz 2024. gada 30. aprīlim, lai sasniegtu pilnībā izvirzītos sasniedzamos rezultātus:

1. “Dabas izziņas pētniecības mazizmēra kuģošanas līdzekļa” izveide – 15. Dabas mājas interaktīvā instalācija.

2. “Dabas izziņas pētniecības mazizmēra kuģošanas līdzekļa” atklāšanas pasākums.

3. Brīvpiekļuves nodrošināšana uz “Dabas izziņas pētniecības mazizmēra kuģošanas līdzekļa”.

4. Tehnoloģiju koprades telpas – Fab Lab atklāšanas pasākums.

Projektu “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma “Pētniecība un izglītība”. Tā kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, no kurām 754 327,4 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,6 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro Liepājas valstpilsētas pašvaldības līdzfinansējums.