Parakstīts memorands par sadarbību starp Liepāju un Evoru

Parakstīts memorands par sadarbību starp Liepāju un Evoru

Piektdien, 14. aprīlī, Portugāles pilsētā Evorā, klātesot Latvijas valsts prezidentam Egilam Levitam, valsts augstākajām amatpersonām un abu pilsētu vadībām, Liepājas valstspilsētas pašvaldība parakstīja nodomu protokolu starp Eiropas kultūras galvaspilsētām 2027. gadā - Liepājas valstspilsētu un Evoras pilsētu.

“Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts kopumā ir viens no Eiropas savienības (ES) veiksmes stāstiem, jo ES nav tikai politikas un ekonomikas, bet arī kultūras savienība. Tāpat īpaši būtiska loma ir demokrātijas stiprināšanai. Liepāja un Evora reprezentē ne tikai kultūru, bet arī demokrātijas vērtības. Šobrīd mūsu pilsētas šķir vairāk nekā 3000 km, bet mums priekšā četri gadi, kuru laikā tie saruks, vienojot abas pilsētas kopīgā kultūras sinerģijā. Paldies abām pilsētām par darbu, kas ieguldīts jau līdz šim, bet  tituls ir tikai pirmais solis, gaidām 2027. gadu, kad abas pilsētas realizēs kopējo programmu,” memoranda parakstīšanas brīdī, sacīja valsts prezidents Egils Levits.

Pilsētas apņēmušās veicināt savstarpējo sadarbību projekta “Liepāja 2027” un “Evora 2027” īstenošanā, realizējot dažādu nozaru projektus.

“Šāda starptautiska sadarbība ir neatsverama, jo, jāapzinās, ka Eiropas kultūras galvaspilsēta nav stāsts tikai par kultūru – tie nav tikai pilsētas svētki vai koncerti un pasākumi. Plašā, daudzveidīgā programma runā par Liepājai un visai Eiropai svarīgām tēmām un problēmām, rosinot mainīt domāšanu no “viensētnieku” pozīcijām uz atvērtiem un uz sadarbību vērstiem cilvēkiem, kuriem rūp gan vide sev apkārt, gan arī notiekošais Eiropā un pasaulē,” atzina Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Sadarbība paredzēta, lai stiprinātu kultūras organizāciju un kultūrizglītības iestāžu profesionālo kapacitāti un nodrošinātu profesionāļu un speciālistu apmaiņas programmas  kultūras un izglītības jomās. Tāpat paredzēts kopīgi organizēt starpnozaru pasākumus kultūrā, īpaši digitalizācijas, izglītības, radošo industriju u.c. saistītajās nozarēs.

“Jau šobrīd ar Evoru esam izveidojuši veiksmīgu sadarbību un, lai gan pilsētas atrodas katra savā Eiropas galā, mums ir daudz saskares punkti, īpaši kapacitātes stiprināšanas, dažādu savstarpējo sadarbības projektu kontekstā un Eiropas dimensijas jautājumos. Simboliski esam kā mazie kuģi plašajā okeānā, kas veicina sadarbību un palīdz virzīties uz priekšu ne tikai reģiona un nacionālā līmeņa ūdeņos, bet arī starptautiskajā arēnā,” atzina nodibinājuma “Liepāja2027” vadītāja Inta Šoriņa.

Memorands paredz, ka kopīgajai sadarbībai jāsniedz pienesums abu pilsētu sociālekonomiskajai izaugsmei, jāīsteno mārketinga un komunikācijas  aktivitātes, kas piesaista Latvijas, Portugāles, Eiropas un starptautiskas sabiedrības un mediju uzmanību, jāveicina tūristu plūsmu starp abām pilsētām, jāstiprina lokālā identitāte. Tāpat memorandā nofiksēta, ka abām pilsētām jāīsteno sadarbības projekti ar publisko, privāto, nevalstisko sektoru un jāpiesaista finanšu resursi no dažādiem finanšu avotiem, tajā skaitā Eiropas Savienības fondiem un privātā sektora.

Šonedēļ Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš ar nodibinājuma “Liepāja 2027” vadītāju Intu Šoriņu bija devušies uz Portugāli, kur saistībā ar to, ka Evora un Liepāja 2027. gadā nes Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu, pilsētu pārstāvji piedalījās valsts prezidenta Egila Levita valsts vizītē. Vizītes laikā norisinājājas tikšanās ar Portugāles augstākajām amatpersonām, tai skaitā Portugāles prezidentu Marselu Ribelu di Souzu, lai apspriestos par aktuālajiem Eiropas izaicinājumiem un abu valstu ciešāku sadarbību.