NVO izaugsmes inkubators Liepājā turpinās savu darbību

NVO izaugsmes inkubators Liepājā turpinās savu darbību

Lai sekmētu nevalstisko organizāciju (NVO) darbību, veicinātu pilsonisko līdzdalību, kā arī dialogu un informācijas apmaiņu starp NVO sektoru un pašvaldību, ceturtdienas, 19. oktobra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu turpināt īstenot nevalstisko organizāciju izaugsmes inkubatora programmu Liepājā, piešķirot šim mērķim finansējumu 10 000 eiro apmērā.

NVO izaugsmes inkubatora programmas turpinājumā plānots iesaistīt līdz 15 organizācijām, lai tām sniegtu mentoru atbalstu gan finansējuma piesaistē, gan citos NVO kapacitātes stiprināšanai būtiskos jautājumos. Par nākamo programmas cikla norisi organizācijas informāciju saņems jau tuvākajā laikā. Papildus NVO izaugsmes inkubatora programmai pašvaldība plāno īstenot arī citas regulāras nevalstiskā sektora darbības kapacitātes stiprināšanas aktivitātes.

Inkubācijas cikla laikā, izvērtējot katras NVO individuālās vajadzības, tiks nodrošināta padziļināta organizācijas darbības analīze, mentoru konsultācijas, iespējamo finansējuma avotu analīze un atlase, kā arī palīdzība projektu pieteikumu sagatavošanā.

No 2023. gada marta līdz jūnijam norisinājās pirmais NVO Izaugsmes inkubatora izmēģinājumprojekts, kura mērķis bija stiprināt NVO kapacitāti finansējuma piesaistē. Inkubatorā tika iesaistītas 11 NVO – “House of Hope”, “Keep The Change”, “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju klasteris”,  “Liepājas tehnoloģiju klasteris", "kultūrBĀKA", "Fotast", "Centra MARTA Liepājas nodibinājums", "Sociālā atbalsta un izglītības fonds", "Patvērums ģimenei", "Liepājas Restaurācijas biedrība" un "Radi Vidi Pats".

Izmēģinājumprojekta ietvaros trīs dalīborganizācijas inkubācijas norises laikā piesaistīja nedaudz vairāk nekā 100 000 eiro lielu finansējumu. Trīs biedrību projektu pieteikumi ir iesniegti šajā rudenī un biedrības gaida rezultātus, bet vēl septiņu projektu pieteikumi ir sagatavoti iesniegšanai tiklīdz tiks atvērtas izvēlētās programmas – 2024. gada sākumā. Šo projektu kopējais budžets pārsniedz 500 000 eiro, bet vienas dalīborganizācijas projekta idejas realizācijai paredzēta vairāk nekā 1 milj. eiro liela finansējuma piesaiste. Pirmā NVO inkubācijas cikla ietvaros tika sagatavoti projektu pieteikumi sociālajā jomā, kultūras, pilsētvides, NVO stiprināšanas un tīklošanās, u.c. jautājumos.

Saskaņā  ar Lursoft datiem Liepājā 2022. gadā reģistrētas 1174 biedrības, 41% jeb 478 biedrības ir saistītas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, 59% jeb 696 biedrības darbojas citās jomās.