Notiks seminārs par kopienu iesaisti vietējās kultūrvides veidošanā

Notiks seminārs par kopienu iesaisti vietējās kultūrvides veidošanā

2023. gada 5. decembrī Pegaza pagalmā Liepājā satiksies Latvijas reģionu kultūras dzīves veidotāji, lai dalītos pieredzē un labāk izprastu nepieciešamos priekšnosacījumus  veiksmīgai kopienu līdzdalībai vietējās kultūrvides attīstībā.

Kopienu līdzdalība var palīdzēt nodrošināt kultūras pasākumu un aktivitāšu atbilstību vietējo kopienu vēlmēm un vajadzībām, veidot vietējo kultūras identitāti un stiprināt saikni starp iedzīvotājiem un viņu dzīvesvietu. Tomēr kopienu iesaistes īstenošana praksē var sastapties ar dažādiem izaicinājumiem, kas tiks apspriesti semināra ietvaros.

Semināra pirmajā daļā tiks pievērsta uzmanība mākslinieka skatupunktam, veidojot kopienu mākslas projektus ar vietējo iedzīvotāju līdzdalību. Savā pieredzē dalīsies horeogrāfe Kristīne Brīniņa un režisors Mārtiņš Eihe, iepazīstinot ar Liepājā un Ziemupē īstenotajiem mākslas projektiem.

Semināra otrajā daļā kopienu iesaistes jautājumi tiks skatīti no pašvaldību un organizatoru puses, īstenojot liela mēroga ilgtermiņa iniciatīvas, kuru obligāta komponente ir iedzīvotāju līdzdalība. Uzmanības centrā būs vairākas liela mēroga iekļaujošas kultūras programmas, kas jāīsteno tuvākajos gados, - Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programma, Tukuma – UNESCO Radošās Literatūras pilsētas programma un Kuldīgas kultūras attīstības programma, kurā nozīmīgu vietu ieņem Kuldīgas vecpilsētai piešķirtais Pasaules kultūras mantojuma statuss.

Semināru “Kopienu iesaiste kultūrvides veidošanā” rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju, domnīcu “CultureLab” un nodibinājumu “Nodibinājums Liepāja 2027” Kultūras ministrijas finansētās mācību programmas “Latvijas Kultūras vēstnieki” ietvaros ar mērķi veicināt Latvijas kultūras organizāciju vadītāju un kultūras projektu attīstītāju profesionālo izaugsmi un sadarbību, kā arī sniegt iedvesmu pārmaiņu īstenošanai vietējā sabiedrībā caur kultūras un mākslas aktivitātēm. Kopumā 2023. gadā tiek organizēti trīs semināri, kas veltīti tehnoloģiju, inovāciju un līdzdalības aktuālajai tematikai.

Dalība seminārā iespējama ar iepriekšēju pieteikšanos, sazinoties ar semināra koordinatori Jolantu Sausiņu, tālrunis.+ 371 28 377 783, jolanta.sausina@gmail.com

Pasākuma programma

10:30 Ievads. “Nodibinājuma Liepāja 2027” valdes priekšsēdētājas Intas Šoriņas uzruna

10:45 Kopienu līdzdalība praksē – iespējas un sarežģījumi Latvijas Kultūras akadēmijas Tālākizglītības centra vadītāja Ilona Asare

11:15 Satikšanās. Dokumentācija kā tilts Māksliniece un horeogrāfe Kristīne Brīniņa

11:45 Ziemupe. Personīgi un profesionāli. Režisors Mārtiņš Eihe

13:00 Kultūrvietas “Pegaza pagalms” tapšana. SIA Liepaja Music valdes locekle un Pegaza pagalma saimniece Irita Kalēja

13:20 Kopienas kultūrai un kultūra kopienām: ieskats Liepāja 2027 kopienu programmā. „Nodibinājuma Liepāja 2027” sabiedrības līdzdalības speciāliste Maija Jankovska

13:45 Kopienu līdzdalība Tukumā - UNESCO Radošo pilsētu tīkla Literatūras pilsētā. Tukuma literātu apvienības valdes priekšsēdētāja Guna Roze-Tamule

14:10 Sabiedrības līdzdalība Kuldīgas kultūras norisēs. Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras projektu speciāliste Agnese Lapsiņa

14:55 Noslēguma diskusija par kopienu iesaistes izaicinājumiem

15:30 Noslēgums