Noskaidroti Kultūras projektu konkursa rezultāti

Noskaidroti Kultūras projektu konkursa rezultāti

Šogad kultūras projektu konkursam tika saņemti 63 kultūras projektu pieteikumi, no kuriem finansiāls atbalsts piešķirts 17 projektiem. Atbalstu saņēmuši gan dažādi koncerti, izstādes, grāmatas un meistarklases, gan projekti, kuros tiek apvienota māksla un tehnoloģijas. Iesniegtos projektus vērtēja komisija, kuras sastāvā ir septiņi nozares profesionāļi. Šo projektu realizēšanas termiņš paredzēts no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim.

Konkursam iesniegtos projektus izskatīja žūrija, kuras priekšsēdētājs ir Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks Nauris Lazdāns. Komisijas sastāvā bija tādi nozares profesionāļi kā “Liepājas muzeja” noformēšanas māksliniece Alda Škubura, “Nodibinājuma Liepāja 2027” sabiedrības līdzdalības vadītāja Maija Jankovska, Dr. philol., literatūrzinātniece, Liepājas Universitātes asociētā profesore Anda Kuduma, “Liepājas teātra” aktrise Laura Jeruma, “Liepājas pilsētas Būvvaldes” galvenā māksliniece Agita Ansule un “Liepājas koncertzāles Lielais dzintars” mākslinieciskais vadītājs Orests Silabriedis.

Kā katru gadu, arī šogad tika noteikts, kuri no iesniegtajiem kultūras projektiem būtu Liepājai piemērotākie un atbilstošākie, tostarp, veicinātu mūsdienīgas un intelektuālas kultūrvides pieejamību un attīstību pilsētā. Tāpat tika ņemts vērā vai iesniegtie projekti veicinās dažādu Liepājas pilsētas iedzīvotāju grupu līdzdalību kultūras dzīves norisēs un to pieejamība plašai sabiedrībai.

Izskatot 2024.gada projektu pieteikumus, būtisks vērtēšanas kritērijs bija jaunu un inovatīvu kultūras ideju realizēšana Liepājā. Tika ņemts vērā arī tas, vai projekts nodrošina vietēja un starptautiska mēroga izglītojošu pasākumu kultūras un radošo industriju sektorā, vai ar projektu tiks veikta Liepājas kultūras un mākslas telpas izpēte, un popularizētas Liepājas kultūras un mākslas vērtības gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Atbalstīto projektu saraksts (Projekta iesniedzējs, projekta nosaukums, piešķirtais finansējums):

• Nodibinājums “Via Cultura”, “Vara Siliņa dzejoļu krājuma "Briesmīgā Ābece" izdošana”, 2300 eiro

• Biedrība “ASTE. Art, Science, Technology, Education”, “Mākslas un tehnoloģiju festivāls UPDATE”, 4000 eiro

• AS “Latvijas Mediji”, “Liepājas piejūras sajūtas Guntas Šnipkes dzejprozas krājumā “Kā””, 2200 eiro

• SIA LIEPĀJAS RESTAURĀCIJAS CENTRS, “Starptautisks meistarklašu cikls restaurācijā ZINĀT / NOVĒRTĒT / SAGLABĀT. 3. sezona”, 3500 eiro

• Biedrība ART+, “Papildinātās realitātes mākslas galerija ART+”, 3500 eiro

• AS “Latvijas Mediji”, “Līvas Vecvagares grāmatas pusaudžiem TIK TRAKI JAU NAV izdošana”, 2000 eiro

• Austras biedrība, “Austrai Pumpurei veltītas izstādes izveide”, 3300 eiro

• Kultūras biedrība SPEKTRS, “Hammond ērģeļu restaurācijas 2.posms un pieci koncerti”, 3500 eiro

• SIA “Aminori”, “Andras Manfeldes dzejoļu krājuma “Dilstošais medus mēnesis” grāmatas izdošana, dzejoļu lasījumu audioieraksta veidošana un grāmatas atvēršanas pasākumi Liepājā un Rīgā”, 1300 eiro

• Kultūras attīstības biedrība “Tapala lapa”, “Mūzikas, mākslas un laikmetīgā teātra festivāls „ziedonis Ūdenstornī"”, 4000 eiro

• SIA “Liepaja Music”, “Liepāja spārnos MMXXIV”, 3000 eiro

• Biedrība “Liepāja 400”, “Papildinātās realitātes izstrāde fotoalbumam Pastaiga pa skaisto Liepāju”, 1600 eiro

• E-LAB, elektroniskās mākslas un mediju centrs, “Skaņas dienas 2024”, 3000 eiro

• SIA PARKA PAVILJONS, “Parka Paviljona vasaras terases koncerti 2024”, 2500 eiro

• Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze, “ĒRĢEĻMŪZIKAS VASARA „MŪZIKA DIEVNAMAM – 2024”  Astoņtūkstoš stabuļu skaņās …”, 3900 eiro

• AS “Latvijas Mediji”, “Liepājā dzimis ezītis: PUKSĪŠA piedzīvojumi Rasas Bugavičutes-Pēces un Sanda Pēča stāstos”, 2400 eiro

• Latvijas Ģermānistu apvienība, “Liepāja vācbaltu kultūras mantojuma atspulgā”, 4000 eiro