Nodibinājums Liepāja 2027 izsludina divas jaunas vakances

Nodibinājums Liepāja 2027 izsludina divas jaunas vakances

Nodibinājums “Nodibinājums Liepāja 2027” (Liepāja 2027) izsludina divas vakances uz projekta vadītāja un sadarbības projektu komunikācijas speciālista amatiem.

Lai pilnvērtīgi turpinātu nodibinājuma darbību, varētu realizēt dažādus starptautiskus projektus, piemēram, CreArt 3.0 un citas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. gadā paredzētās programmas projektu aktivitātes, nodibinājumam Liepāja 2027 nepieciešami jauni speciālisti konkrētu funkciju un pienākumu veikšanai.

Projektu vadītāja galvenais uzdevums būs nodrošināt Liepāja 2027 sadarbības projektu vadību. Kandidātam jābūt izpratnei par Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 projektu, mērķiem un uzdevumiem, mākslas un kultūras procesiem Latvijā un ārpus tās, izpratnei par kultūras jomas darbības principiem publiskajā sektorā, pieredzei projektu plānošanā, īstenošanā u.c. No kandidātiem tiek sagaidīta pieredze nacionāla un starptautiska līmeņa kultūras projektu īstenošanā vai vadībā.

Iepazīties ar konkrētās vakances prasībām var šeit: https://faili.liepaja.lv/Publikacijas/Projektu-vaditajs-liepaja2027.pdf

Sadarbības projektu komunikācijas speciālista galvenie pienākumi būs nodrošināt Liepāja 2027 sadarbības projektu komunikācijas realizāciju.  Kandidātam jābūt izpratnei par Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 projektu, mērķiem un uzdevumiem, prasmēm dažādu sadarbības projektu komunikācijas un mediju plānu izstrādē, to realizācijā, zināšanām un prasmēm sadarbības projektu komunikācijas nodrošināšanā, spējai īstenot nacionāla un starptautiska līmeņa sadarbības projektus u.c.

Iepazīties ar sadarbības projektu komunikācijas speciālista vakances prasībām var šeit: https://faili.liepaja.lv/Publikacijas/Sadarbibas-projektu-komu-specialists-liepaja2027.pdf

Projektu vadītājs tiek meklēts uz pilnu slodzi ar atalgojumu 1800 eiro pirms nodokļu nomaksas, sadarbības projektu komunikācijas speciālists tiek meklēts uz 0,5 slodzi ar atalgojumu 800 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikties amatiem var līdz šī gada 12. februārim, CV un motivācijas vēstuli sūtot uz birojs@liepaja2027.lv