Mākslas un kultūras profesionāļi var saņemt atbalstu kultūras norišu veidošanai bērnu un jauniešu auditorijai

Mākslas un kultūras profesionāļi var saņemt atbalstu kultūras norišu veidošanai bērnu un jauniešu auditorijai

Lai bagātinātu bērniem un jauniešiem domāto kultūras piedāvājumu ar augstvērtīgām Latvijas mākslas un kultūras norisēm, Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) izsludina pieteikumu pieņemšanu programmas "Latvijas skolas soma" satura radīšanai

Veidojot kultūras norises, mākslas un kultūras profesionāļi aicināti domāt par paustā vēstījuma un formas aktualitāti no skolēnu kā primārās auditorijas aspekta. Pieteikumu pieņemšana konkursā notiek līdz 15.septembrim.

Konkursa mērķis ir sekmēt tādu profesionālās mākslas un kultūras klātienes, tai skaitā mobilo norišu radīšanu, kas programmā "Latvijas skolas soma" veicina mākslinieciski augstvērtīgu Latvijas kultūras un mākslas vērtību un laikmetīgo izpausmju iepazīšanu kādā no nozarēm vai to apvienojumā, rosina pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem un sekmē izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. Norisēm jābūt piemērotām konkrētam skolēnu vecumposmam, tām jānodrošina regulāra izrādīšana visa mācību gada laikā un jāpalīdz apgūt mācību saturu, nedublējot to.

Konkursa finansējuma apjoms ir 114 000 eiro. Pieteikumi tiks pieņemti no 28.augusta līdz 15.septembra plkst.23.59. Projekta pieteikums jāiesniedz projektu pieteikumu sistēmā kkf.kulturaskarte.lv

Kopš 2018.gada rudens kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma" skolēniem nodrošina valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, saistot tās ar mācību saturu. Programmu "Latvijas skolas soma" administrē  Latvijas Nacionālā kultūras centrs.