LMMDV pieejama jaunizveidotā materiālu bibliotēka

LMMDV pieejama jaunizveidotā materiālu bibliotēka

Liepājas Mūzikas, Mākslas un dizaina vidusskolas telpās, Alejas ielā 18, ir iekārtota plaša bibliotēka un kā viena no tās sastāvdaļām – materiālu bibliotēka.

Materiālu bibliotēkā šobrīd ir izvietoti ap 100 sistematizētiem materiālu paraugiem ar dažādām apstrādes variācijām ar LMMDV rīcībā esošo materiāltehnisko bāzi. Ir izstrādāts informatīvs materiāls, kurā pieejama informācija ar materiālu apstrādes aprakstiem, fotogrāfijām, izmantotajām tehnoloģijām un metodēm, iekārtu pieejamību.

Materiālu bibliotēkas digitālā versija pieejama te: faila MB rokasgrāmata lejupielādes iespēja. Jautājumu gadījumā par materiālu bibliotēku iespējams vērsties pie pedagoga Edija Ābeļa (edijs.abelis@lmmdv.edu.lv)

Materiālu bibliotēkas galvenais mērķis ir uzlabot dizaina un arhitektūras izglītības kvalitāti, lai veicinātu dizaina un arhitektūras produktu paraugu izstrādi, prototipēšanu un testēšanu, izpratnes veidošanos, materialitātes izjūtu un zināšanu pilnveidi par tehnoloģiju pielietojumu darbā ar dažādiem materiāliem.

Materiālu bibliotēkas izveide Latvijas vidējās profesionālās un augstākās izglītības jomās ir inovatīvs projekts, jo šobrīd kultūrizglītības iestādēs nav pieejamas materiālu bibliotēkas, kas sniedz zināšanas un izpratni par dažādu materiālu izmantošanas un apstrādes iespējām ar konkrētām iekārtām.

Iniciatīva radusies uzsākot modulārās izglītības programmas, kurām ir lielāka priekšrocība dažādu materiālu un to apstrādes iespēju apguvē. Izveidoto materiālu bibliotēku ilgtermiņā ir iespējams papildināt ar jaunu materiālu paraugu klāstu.

Plānots to turpināt pilnveidot un padarīt pieejamu ikvienam interesentam, ar galveno mērķi izglītot par materiālu daudzveidību un to apstrādes iespējām, kā arī atbalstīt dizaina nozares izglītojamos.