LiepU maģistrantes piedalās vasaras skolā Tartu Universitātē

LiepU maģistrantes piedalās vasaras skolā Tartu Universitātē

Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte ir sadarbības partneris Nordplus Higher Education 2022 projektā Teaching Nordic and Baltic Lives, kuru vada Tartu Universitātes Kultūras pētījumu institūts.

No 5. līdz 9. jūnijam Rakstniecības studiju maģistrantes Daiga Kirhnere, Lelde Logina, Elvīra Zvarte un Raimonda Žvarte kopā ar studentiem no citām partnervalstīm (Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Zviedrijas) piedalījās vasaras skolā Tartu Universitātē.

Vasaras skola bija veltīta dzīves stāstu pētījumiem un radošās rakstīšanas iemaņām to pierakstīšanā. Bija iespējams noklausīties jomas speciālistu lekcijas, piemēram, Leena Käosaar (Igaunija) stāstīja par dzīvesstāstiem literatūrā un to pētniecību Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā, Zita Kārkla (Latvija) – par ceļojumu aprakstiem sieviešu literatūrā dzīvesstāstu pētījumu kontekstā, bet Maryam Adjam (Zviedrija) – par atmiņu poētiku un stāstījuma veidiem literatūrā. Studentes tika iepazīstinātas arī ar biblioterapijas iespējām traumas studiju kontekstā (Berit Kaschan (Igaunija)).

Radošajās meistarklasēs studentes praktizējās sava dzīvesstāsta, vēstuļu, ceļojuma aprakstu rakstīšanā, izmantojot radošās rakstīšanas pieejas, piemēram, meklējot Tartu pilsētā interesantus objektus un sacerot par tiem stāstus.

Līdztekus lekcijām un meistarklasēm studentēm bija iespēja apmeklēt Igaunijas Literatūras muzeju un Igaunijas Nacionālo muzeju, kā arī piedalīties starptautiskā zinātniskā konferencē, kas veltīta dzīvesstāstu un traumas studiju jautājumiem, īpaši pievēršoties karam Ukrainā.