Liepājnieki vēlas svinēt pilsētas 400 gadu jubileju ar lieliem bezmaksas pasākumiem un apzaļumošanas aktivitātēm

Liepājnieki vēlas svinēt pilsētas 400 gadu jubileju ar lieliem bezmaksas pasākumiem un apzaļumošanas aktivitātēm

38% aptaujāto liepājnieku vēlas Liepājas 400 gadu dzimšanas dienu atzīmēt ar lieliem bezmaksas pasākumiem, 17,5% - ar dažādām pilsētvides apzaļumošanas aktivitātēm un 14,5% grib jaunus pilsētvides objektus, liecina nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” septembra izskaņā veiktā Liepājas valstspilsētas iedzīvotāju aptauja.

2025. gadā Liepājas pilsēta svinēs nozīmīgu jubileju - 400 gadus, liepājnieki tika aicināti līdzdarboties svētku tapšanā un iesaistīties Liepājas dzimšanas dienu svinību plānošanā.

“Vienmēr esmu teicis, ka Liepāja – tie esam mēs, liepājnieki. Un Liepājas dzimšanas diena – tie ir mūsu visu, liepājnieku, svētki. Tāpēc liels prieks, ka iedzīvotāji gan klātienes sarunā, gan e-vidē aktīvi dalījās savās idejās un priekšlikumos, kā šo nozīmīgo jubileju mums visiem kopā vislabāk nosvinēt. Paldies, ka jums mūsu pilsēta rūp gan svētkos, gan ikdienā!” pateicās Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

No 18. līdz 30. septembrim norisinājās iedzīvotāju aptauja, aicinot ikvienu sniegt savu novērtējumu par kopējo svētku konceptu, apdomāt, kā paši gatavi iesaistīties, kā arī iesniegt citus savus priekšlikumus. Aptaujā piedalījās 228 iedzīvotāji, kopumā iesniedzot aptuveni 500 dažādus priekšlikumus.

38% aptaujas dalībnieku Liepājas nozīmīgo jubileju vēlētos atzīmēt ar lieliem bezmaksas pasākumiem dažādām auditorijām, 17,5% gribētu, lai tiek organizētas dažādas vides uzlabošanas aktivitātes, 14,5% vēlētos jaunus pilsētvides objektus, 9% uzskata, ka 400 gadu dzimšanas diena jāatzīmē ar vēstures aktivizēšanu, 7,5% - ar īpašu pilsētas noformējumu, 6% - kopīgiem sporta pasākumiem, bet 7,5% norādījuši dažādus citus, individuālus atzīmēšanas veidus.

Atbildot uz jautājumu, kā būtu gatavi iesaistīties Liepājas 400 gadu jubilejas svinībās, 53% apaujas dalībnieku atbildēja, ka gatavi piedalīties, 16% - ierosināt ideju, 11% -  aktivizēt savu apkaimi, 10% aptaujas dalībnieku gatavi paši organizēt dažādas aktivitātes un 10% atbildēja, ka būtu gatavi iesaistīties ar dažādām privātām iniciatīvām.

28% aptaujas dalībnieku kā dāvanu pilsētai vēlētos pasniegt sakoptu vidi sev apkārt un paši arī šāda veida aktivitātēs iesaistīties, 16% liepājnieku uzskata, ka viņu lielākā dāvana ir tas, ka viņi paliek Liepājā, te strādā un veido ģimeni, 11% gatavi dažādi līdzdarboties (praktiski palīdzēt, iesniegt idejas, dalīties kontaktiem), 8% par labāko un vērtīgāko dāvanu uzskata bērnu audzināšanu un ieguldījumu jaunajā paaudzē, 1%       gatavs dāvināt savu brīvprātīgo darbu, 1% - radoši izpausties, 1% - iesaistīt kaimiņus, aktivizēt apkaimi, savukārt 30% aptaujas dalībnieku vēlētos dāvināt dažādas citas lietas un aktivitātes, piemēram, ziedu paklājus, stāstus par Liepāju, jaunu rokkafejnīcu, jaunu veikalu, pateicības brīdi Dievam, video, prieku un laimi, labu garastāvokli u.c.

Uz jautājumu, ko ierosina svētku organizatoriem - 9% aptaujas dalībnieku atbildējuši, ka svētku svinību organizēšanā jāiesaista liepājnieki, 8% aicina organizēt lielus svētku pasākumus, 8% - veidot programmu piemērotu visām sociālajām grupām, 7% - veidot aktivitātes ģimenēm ar bērniem, 5% norādīja, ka jāveido finansiāli pārdomāta programma, 5% kā ieteikumu organizatoriem aicināja ar dažādām aktivitātēm pieminēt vēsturi, 5% rosināja aktivizēt apkaimes/mikrorajonus, 3% mudināja iesaistīt neatkarīgās kultūrvietas/biedrības, 3% iesaistīt sociāli mazaizsargātās grupas, 2% ieteica svētku programmā iekļaut sporta aktivitātes, tāpat 2% vēlētos, lai tiek veidota plaša informatīvā kampaņa, un 40% bija atzīmējuši atbildi “dažādi”- zem kuras bija laba vēlējumi, atsevišķi un individuāli priekšlikumi  - organizēt kino vakarus, apsveikt pensionārus, izveidot pārvietojamas kafejnīcas, uzcelt ūdensparku, organizēt izstādi «Ražots Liepājā», koru sadziedāšanās, veidot video ar liepājnieku iesūtīto u.c.

Liepājas 400 gadu jubileju plānots svinēt nevis ar vienu notikumu, bet daudzveidīgām un iesaistošām aktivitātēm visa gada garumā, kas sastāvēs no vairākiem posmiem un notikumiem.

Pēc iedzīvotāju aptaujas datu saņemšana, priekšlikumu izanalizēšanas un klātienes diskusijas ar liepājniekiem, tika nolemts, ka kopējais svētku koncepts tiek paplašināts uz: “Liepājai 400 – radošā (ne)mierā”.

Liepāja vienmēr bijusi un arī šobrīd ir izaugsmes, pārmaiņu un izturības pilsēta. Sagaidot Liepājas 400 gadu jubileju, aicinām svinēt šīs īpašības un pilsētas spēcīgo raksturu, respektējot un cienot pagātni, bet pārliecinoši raugoties nākamajos Liepājas 400 gados.

Ņemot vērā to, ka “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” vadmotīvs ir (ne)miers, arī Liepājas 400 gadu jubilejas svinību gadā caur šo prizmu plānots aicināt izbaudīt gan  rāmu mieru un klusumu, atslēgties no ikdienas rūpēm, apmeklējot plašās 400 gades programmas notikumus, gan arī modināt iedzīvotājos snaudošo radošā nemiera garu, piedāvājot iespēju līdzdarboties dažādos sabiedrības līdziesaistes projektos un aktivitātēs, aicinot kļūt nevis par pasīviem vērotājiem no malas, bet aktīvi iesaistīties un darboties.

Ja Jums ir kādi priekšlikumi vai papildu idejas, kā atzīmēt Liepājas 400 gadu jubileju, aicinājums tās iesniegt, rakstot uz birojs@liepaja2027.lv