Liepāja un Evora veidos ciešu sadarbību Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu realizācijā

Liepāja un Evora veidos ciešu sadarbību Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu realizācijā

Lai stiprinātu starptautiskās attiecības, veicinātu ciešāku un praktiskāku divu Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. gadā – Liepājas un Evoras (Portugāle) projektu koordināciju, abas pilsētas kopā ar Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadu pašvaldībām nolēmušas veidot ciešu sadarbību Eiropas kultūras galvaspilsētu programmu realizācijā.

Jau šī gada sākumā, parakstot memorandu par sadarbību starp Liepāju un Evoru, pilsētās apņēmās veicināt savstarpējo sadarbību projektu “Liepāja 2027” un “Evora 2027” īstenošanā. Lai pārrunātu jau konkrētas sadarbības formas un dažādu nozaru projektu realizāciju, 2. un 3. oktobrī Liepājā darba vizītē viesojās Evora 2027 komanda un Evoras domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Varels (Alexandre Varela).

“Esam ļoti priecīgi un saviļņoti par šo tikšanos starp Evoru un Liepāju - divām pilsētām, kuras pirmajā brīdī šķiet tik atšķirīgas, bet kurām ir tik daudz kopīga, tai skaitā viens  izaicinājums būt par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. gadā. Šīs bija neticamas dienas, vērtīgas sarunas, lieliska dalīšanās savstarpējā pieredzē un nenovērtējama zināšanu apmaiņa,” sacīja Evoras pilsētas vicemērs Aleksandrs Varels.

Divu dienu garumā Evoras pārstāvji tika iepazīstināti ar kopējo Liepāja 2027 programmu, klātienē apskatīja Liepājas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novada būtiskākos kultūras un tūrisma objektus, notika tikšanās ar Liepājas valstspilsētas domes, Kuldīgas novada un Dienvidkurzemes novada vadību, kolēģiem no izpilddirekcijas un vietējiem kultūras nozares speciālistiem.

“Šī vizīte Liepājā bija ne tikai neticami lieliska pieredze, bet ļāva arī daudz veiksmīgāk ieskicēt kopīgos sadarbības modeļus ar skatu 2027. gadā. Klātienes vizīte sniedza iespēju pamatīgāk iedziļināties katras pilsētas kultūras un mākslas programmās, sapratām līdzības, atradām kopīgos saskares punktus. Neskatoties uz daudzajiem  kilometriem, kas šķir mūsu abu pilsētas, mums ir daudz kopīgs, kas satuvina un vieno,” atzina Evora 2027 komandas vadītāja Paula Mota Garsija.

Lai gan pilsētas atrodas katra savā Eiropas galā, tām ir daudz saskares punkti, īpaši kapacitātes stiprināšanas, Eiropas dimensijas jautājumos un dažādu citu jomu kontekstā.

“Neskatoties uz to, ka atrodamies katrs savā Eiropas pusē - mēs ziemeļos un Evora dienvidos, programmu koncepti ir pārsteidzoši līdzīgi. Vienojošā stīga ir abu pilsētu aktualitāte - iedzīvotāju vēlme dzīvot balansā. Sadarbība ar Evoras komandu veidojas ļoti produktīva - portugāļi ir mums viegli saprotami, atvērti, ar līdzīgu izpratni par Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 projektu virzību. Evoras, Liepājas un apkārtesošo reģionu izaicinājumi ir vienojoši, tāpat mūs arī spēcīgi vieno kopējā izpratne, ka kultūra ir galvenais virzītājspēks ikvienas apdzīvotas vietas attīstībai un būtiski ietekmē kopējos sociālekonomiskos procesus,” sacīja nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” valdes priekšsēdētāja Inta Šoriņa.

Darba sarunu laikā tika apspriesti dažādi potenciālie sadarbības projekti ar mērķi stiprināt kultūras organizāciju un kultūrizglītības iestāžu profesionālo kapacitāti, nodrošinot profesionāļu un speciālistu apmaiņas programmas  šajās jomās. Tāpat paredzēts kopīgi organizēt starpnozaru pasākumus kultūrā, īpaši digitalizācijas, izglītības, radošo industriju u.c. saistītajās nozarēs.

Plašāka informācija par abu pilsētu programmām pieejama Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027 mājasalapās - www.liepaja2027.lv un www.evora2027.com/en/