Liepājā tiks veidots NVO izaugsmes inkubators

Liepājā tiks veidots NVO izaugsmes inkubators

Lai stiprinātu Liepājā esošo nevalstisko organizāciju kapacitāti un veicinātu iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību dažādos pilsētai būtiskos attīstības procesos, Liepājas valstspilsētas dome atbalstījusi NVO izaugsmes inkubatora veidošanu.

Izmēģinājumprojekta ietvaros paredzēts iesaistīt līdz desmit vietējām biedrībām. Inkubācijas cikla laikā paredzēts veikt padziļinātu organizāciju darbības analīzi, nodrošināt mentoru konsultācijas, apzināt iespējamos finansējuma avotus un sniegt praktisku palīdzība projektu pieteikumu sagatavošanā.

NVO izaugsmes inkubators tiek veidots, lai sniegtu atbalstu Liepājas NVO, stiprinātu nevalstisko sektoru Liepājā un veidotu nozīmīgu attīstības platformu profesionālai un ilgtspējīgai izaugsmei.

Papildu finansiālo iespēju stiprināšanai, NVO saņems arī ieteikumus savas darbības stiprināšanai un ilgtspējai, t.sk. kā pozicionēt savu darbību un informēt par to plašāku sabiedrību, domubiedrus un atbalstītājus.

Saskaņā  ar “Lursoft” datiem Liepājā 2022. gadā reģistrētas 1 174 biedrības, 41% jeb 478 biedrības ir saistītas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, 59% jeb 696 biedrības darbojas citās jomās. No minētajām 696 biedrībām tikai 12% ir ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas liecina par organizācijas spēju nodrošināt biedrības vai nodibinājuma tekošos izdevumus. 88% NVO darbojas uz ziedojumu, dotāciju un projektu pamata, kas bieži rada grūtības biedrībām būt pašpietiekamām situācijās, kad ziedojumi, dotācijas vai projekti nav pieejami.