Liepājā tiks stiprināta organizāciju kapacitāte un organizētas mākslinieku rezidences

Liepājā tiks stiprināta organizāciju kapacitāte un organizētas mākslinieku rezidences

Lai Liepājā stiprinātu kultūras un nevalstiskā sektora organizāciju kapacitāti, veidotu daudzveidīgas aktivitātes un nodrošinātu starptautiskas pieredzes apmaiņu, 24. augusta Liepājas valstspilsētas dome sēdē tika apstiprināta nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” iesniegtā projekta “CreArt 3.0 #stringing_together” realizācija.

Projekta “CreArt 3.0 #stringing_together” ietvaros tiks nodrošinātas dažādu organizāciju kapacitātes stiprināšanas un mobilitātes aktivitātes, organizētas mākslinieku rezidences, kā arī daudzveidīgi kultūras notikumi. Aktivitātēs laika posmā no 2024. līdz 2026. gadam plānots iesaistīt dažādu jomu māksliniekus ar galveno mērķi palielināt vizuālās mākslas, kā arī kultūras nozares ekonomisko un sociālo ieguldījumu Liepājas kopējā attīstībā. Tāpat projekta ietvaros jaunajiem māksliniekiem un kultūras darbiniekiem būs iespēja gūt pieredzi Eiropas radošo spēku apmaiņas programmā.

Projekta vadošais partneris ir Spānijas pilsētas Valjadolidas pašvaldība, pārējie partneri: Portugāles pilsētas Aveiro pašvaldība, Polijas pilsētas Ļubļina pašvaldība, Horvātijas Tēlotājmākslinieku asociācija “HDLU-Zagreba”, Ziemeļmaķedonijas pilsētas Skopje pašvaldība, Lietuvas galerija “Artkomas-Kaunas”,  Francijas pilsētu Ruānas un Klermonas-Ferānas pašvaldības, Itālijas pilsētas Venēcijas pašvaldība, Čehijas publiskais nodibinājums “Češke Budejovice”, Somijas pilsētas Oulu pašvaldība, Vācijas pilsētas Rēgensburgas pašvaldība un nodibinājums “Nodibinājums Liepāja 2027”.

Projekts saņēmis atbalstu Eiropas Komisijas finansējuma programmā “Radošā Eiropa”, kopējais piešķirtā granta apjoms ir 1 950 442 eiro. Projekta aktivitātēm Liepājā paredzēti 249 112 eiro.

Tāpat deputāti arī lēma atbalstīt nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” projekta “Misija (ne)miers - vietējo stāstnieku stiprināšana” pieteikuma iesniegšanu Eiropas komisijas programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” “Pilsoņu iesaistīšanas un līdzdalības veicināšanas - 2023 (CERV-20230CITIZENS-CIV)” konkursā.

Projekta mērķis ir izveidot un īstenot "Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. gadā" sabiedrības iesaistes plānā definētās “Misija (ne)miers” programmas “vietējo stāstnieku” un jauniešu iesaistes un kapacitātes stiprināšanas aktivitātes. Projekta realizācija sniegs iespēju iesaistīt Liepājas valstspilsētai, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadiem vietējos iedzīvotājus pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanā. Šī konkursa rezultāti būs zināmi 2024. gada jūnijā.