Liepāja pievienosies Eiropas Autentiskuma pilsētu tīklam

Liepāja pievienosies Eiropas Autentiskuma pilsētu tīklam

Lai veicinātu Liepājas iedzīvotāju informētību par intelektuālā īpašuma aizsardzību, izglītotu autentisku produktu pirkšanas ieradumu ieviešanā ikdienā, kā arī popularizētu Liepāju kā pilsētu, kas atzīst autentiskas izcelsmes produktus un veic visu nepieciešamo, lai cīnītos pret viltojumiem un to izplatīšanu, otrdien, 28. februārī, Liepājas valstspilsētas pašvaldība noslēgs saprašanās memorandu ar Patentu valdi par sadarbību Eiropas projektā “Autentiskuma pilsētu tīkls”.

Janvāra Liepājas valstspilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums par nepieciešamību noslēgt saprašanās memorandu ar Patentu valdi, nosakot pušu pienākumus un atbildības, piedaloties un sadarbojoties projektā “Autentiskuma pilsētu tīkls”, ko finansē  Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs.

Projekta ietvaros paredzēts organizēt dažādus informatīvi izglītojošus pasākumus un aktivitātes ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību autentisku un īstu produktu un pakalpojumu nozīmei, viltotu preču atpazīšanai u.c. Galvenais mērķis ir ar dažādām publiskām aktivitātēm veicināt izpratni par oriģināla dizaina, autentisku produktu un pakalpojumu nozīmi.

Līdz šim projektā ir iesaistījušās septiņas Eiropas pilsētas – Saloniki un Mikonas (Grieķija), Sofija un Plovdiva (Bulgārija), Banska Bistrica (Slovākija), Madride (Spānija), Lisabona (Portugāle). Liepājas valstspilsētas pašvaldība ir uzaicināta dalībai projektā kā vienīgā pašvaldība no Latvijas.

Saprašanās memorands starp Liepājas valstspilsētas pašvaldību un Patentu valdi tiks parakstīts otrdien, 28. februārī, plkst.11.00 Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas telpās, Alejas ielā 18. Uz pasākumu aicināts ikviens interesents, īpaši radošo industriju pārstāvji. Pasākumā piedalīsies Liepājas pašvaldības, Patentu valdes, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas, projekta “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pārstāvji, Valsts policijas, muitas, robežsardzes, radošās uzņēmējdarbības u.c. saistošo nozaru pārstāvji. Paredzēta arī brīva formāta diskusija par dažādiem autentiskuma jautājumiem.