Izsludināts pilsoniskās sabiedrības organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu

Izsludināts pilsoniskās sabiedrības organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu

Lai veicinātu biedrību un nodibinājumu iniciētu pasākumu norisi Liepājā, Liepājas valstspilsētas pašvaldība no 2. aprīļa līdz 26. aprīlim izsludina pilsoniskās sabiedrības organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu.

Konkursa mērķis ir atbalstīt  pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) pasākumus, kas veicina veselas, iekļaujošas un drošas vietējās sabiedrības attīstību, kā arī vietējo kopienu attīstību, līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā un pilsoniskās sabiedrības organizāciju savstarpēju sadarbību.

Projekta līdzfinansējums var tikt izmantots neformālās izglītības programmu vai apmācību nodrošināšanai, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšanai,  pilsoniskās līdzdalības veicināšanas un vietējo kopienu attīstības aktivitāšu īstenošanai, kā arī lielāku PSO projektu realizēšanai.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetā 2024. gadā pilsoniskās sabiedrības organizāciju projektu līdzfinansēšanai paredzēti 50 000 eiro.

Projektu pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 26. aprīlim pašvaldības e-pakalpojumu portālā. Informācija par projektu iesniegšanas kārtību un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem pieejama pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Pilsoniskās sabiedrības organizāciju projektu konkurss.

2023. gadā pašvaldības līdzfinansējumu 35 000 eiro apmērā projektu īstenošanai saņēma 25 nevalstiskās organizācijas. Vairāk par pagājušajā gadā īstenoto projektu rezultātiem var lasīt šeit: https://www.liepaja.lv/dokumenti/2023-gada-nvo-projektu-konkursa-rezultati/