Izsludināts kultūras projektu konkurss

Izsludināts kultūras projektu konkurss

Izsludināts šogad pirmais Liepājas Kultūras pārvaldes projektu konkurss. Pieteikt projektus konkursam varē divu nedēļu garumā līdz 29. janvāra pusnaktij.

Projekta dokumentācija un elektroniskā pieteikšanās forma pieejama sadaļā Kultūras projektu konkurss - https://www.liepaja.lv/kulturas-projektu-konkurss/. Plānots, ka konkursa rezultāti tiks paziņoti 16. februārī.

Projektu konkursā kā līdzfinansējumu iecerēts sadalīt 50 000 eiro. Konkursa nolikums paredz, ka piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir no 1000 eiro, nepārsniedzot 5000 eiro. Viens pieteicējs konkursā var piedalīties ar vairākiem projektiem, bet kopējais iespējamais atbalsts nebūs lielāks par 8000 eiro. Šogad konkursa nolikumā ir precizēta līdzfinansējuma apjoma atšķirība maksas vai bezmaksas pasākuma rīkošanā. Pirmajā gadījumā, ja pasākumā plānoti biļešu ieņēmumi, paredzēts atbalsts līdz 50 procentiem no projekta kopējām rīkošanas izmaksām un otrajā - ar nosacījumu, ka pasākums ir pieejams bez maksas, netiks pārsniegts 80 procentu atbalsts no projekta kopējām izmaksām.

Konkursam iesniegtos projektus izskatīs īpaši izveidota komisija. Svarīgākie vērtēšanas kritēriji jeb konkursa prioritātes ir veicināt mūsdienīgas un intelektuālas kultūrvides attīstību Liepājā, piedāvāt jaunu un inovatīvu kultūras ideju realizēšanu pilsētā, kas spēj radīt rezonansi un būt unikālas Latvijas un starptautiskā mērogā, nodrošināt kultūras norišu kvalitāti un daudzveidību, tradicionālās un laikmetīgās kultūras attīstību, kā arī veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs.

Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā reģistrētās juridiskās personas, kas nav pašvaldību vai valsts iestādes, pašvaldību vai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tai skaitā publiskas atvasinātas personas. Projektu konkursā nevar piedalīties arī fiziskas personas, kas reģistrētas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskas darbības veicējas un Kultūras projektu konkursa nolikuma izpratnē nav atzīstamas par juridiskām personām. Vēl arī jārēķinās, ka konkursa dalībnieki, kuri projekta iesniegšanas laikā ir parādā Liepājas Kultūras pārvaldei, vai pašvaldībai (tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa parāds), vai valstij vairāk nekā 150 eiro nodokļu parāda automātiski tiek izslēgti no dalības konkursā. Ja pretendentam ir noslēgts parāda atmaksas grafiks vai vienošanās, tā jāpievieno pieteikuma dokumentācijai.

Projektu realizēšanas termiņš paredzēts no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim. Otro kultūras projektu konkursu plānots izsludināt vasaras vidū.

Konsultācijas par projektu konkursu var saņemt noteiktajā iesniegšanas termiņa laikā, darba dienās un noteiktajā darba laikā, rakstot uz e-pastu liepajaskultura@liepaja.lv vai zvanot pa tālruni 63 483 939.