Izsludināts atklāts konkurss uz Liepājas teātra valdes locekļu amatiem

Izsludināts atklāts konkurss uz Liepājas teātra valdes locekļu amatiem

Liepājas valstspilsētas pašvaldība izsludinājusi atklātu konkursu uz SIA “Liepājas teātris” divu valdes locekļu amatiem. Tiek meklēts valdes loceklis ar atbildību par mākslinieciskajiem jautājumiem un valdes loceklis administratīvajā un saimnieciskajā jomā.

No valdes locekļa mākslinieciskajā jomā amata kandidātiem tiek sagaidīts, ka pretendentiem ir padziļināta izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar skatuves mākslu, pieredze darbā ar skatuves mākslas iestudējumu veidošanu, izpratne par izrāžu budžeta plānošanu un kontroli, izpratne par profesionālā teātra vidi nacionālā un starptautiskā  līmenī un noteiktas citas prasības. Mēnešalga - 2950 eiro apmērā.

Valdes loceklim administratīvajā un saimnieciskajā darbā jāpiemīt zināšanām un izpratnei par finanšu vadības jautājumiem, uzņēmuma vadību, tostarp risku vadību, finanšu resursu pārvaldību, jābūt pieredzei nekustamā īpašuma apsaimniekošanā, jābūt zināšanām un pieredzei par iepirkumu procesiem, izpratnei par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, kā arī jāpiemīt citām profesionālajām prasmēm. Mēnešalga noteikta 2375 eiro apmērā.

Iepazīties ar prasībām pretendentiem var šeit: https://www.liepaja.lv/sia-liepajas-teatris-valdes-loceklu-kandidatu-atlases-nominacijas-komisijas-sludinajums/

Pieteikumus atlasei var iesniegt līdz 2023. gada 24. novembrim (ieskaitot), izmantojot elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: nominacija@liepaja.lv, vai personīgi, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz SIA  “Liepājas teātris” valdes locekļa amatu”, Liepājas Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā (1. stāvā), Rožu ielā 6, Liepājā.

Atlase tiks organizēta trīs kārtās. Otrajā kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz interviju, trešajā kārtā iekļuvušajiem pretendentiem būs jāsagatavo un komisijas locekļiem jāprezentē faktos balstīts SIA “Liepājas teātris” darbības stratēģiskais redzējums nākamajiem pieciem gadiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs, priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos risinājumus attiecīgi sabiedrības darbībai mākslinieciskajā vai saimnieciskajā jomā (līdz 5 A4 lapām, prezentācija ne ilgāk kā 15 minūtes).

“Liepājas teātris”  valdes locekļu kandidātu atlases procesa nodrošināšanai izveidota valdes locekļu kandidātu atlases nominācijas komisija. Pretendentu izvērtēšanu veiks septiņi komisijas locekļi: komisijas vadītājs SIA “Lielais Dzintars” valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons, Teātra padomes priekšsēdētāja, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Zane Kreicberga, Latvijas Teātru darbinieku savienības priekšsēdētājs Ojārs Rubenis, Latvijas Leļļu teātra direktors un režisors Mārtiņš Eihe,  Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vadītājs Juris Jirgens,  Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālā administrācija” Kapitālsabiedrību pārvaldības, uzraudzības un revīzijas daļas vadītāja Oksana Luce un Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālās administrācija” Personāla daļas vadītāja Aija Nelsone.

Jau ziņots, ka saistībā ar to, ka 3. septembrī beidzās pilnvaru termiņš iepriekšējiem valdes locekļiem – Evai Ciekurzei un Herbertam Laukšteinam, bet Herberts Laukšteins  atsauca savu kandidatūru pagaidu valdes locekļa amatam, bija nepieciešams iecelt pagaidu valdi. Dalībnieku sapulce lēma, ka pagaidu valdes locekļu pienākumus līdz kapitāldaļu turētājs konkursa rezultātā iecels jaunu valdi, pildīs iepriekšējā Liepājas teātra valdes locekle Eva Ciekurze un SIA “Lielais Dzintars” valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons.

Liepājas teātris ir vecākais joprojām pastāvošais latviešu profesionālais teātris Latvijā, kas dibināts 1907. gadā. Laika gaitā teātrim ir bijuši dažādi nosaukumi, pašreizējais tam ir kopš 1998. gada, kad Liepājas valstspilsētas pašvaldība kļuva par SIA “Liepājas teātris” vienīgo īpašnieci.