Izsludināta pieteikšanās Tradicionālās kultūras izcilības balvai

Izsludināta pieteikšanās Tradicionālās kultūras izcilības balvai

Lieliska iespēja izteikt atzinību savējiem! Līdz 22.septembrim iespējams pieteikt tautas mūzikas kapelas un tautas mūzikas grupas Tradicionālās kultūras izcilības balvai.

Tradicionālās kultūras izcilības balva ir LNKC apbalvojums individuālai izcilībai vai mākslinieciskajam kolektīvam par sevišķiem nopelniem vai būtisku ieguldījumu sava novada vai pilsētas kultūrvides veidošanā un uzturēšanā. Šogad tradicionālās kultūras izcilības balva tiks pasniegta tautas mūzikas nozarē - tautas mūzikas kapelai vai grupai.

Par sevišķiem nopelniem vai būtisku ieguldījumu uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

Izcilības balvu mākslinieciskajam kolektīvam - tautas mūzikas kapelai vai grupai - piešķir vienu reizi tā darbības laikā.

Priekšlikumu par apbalvojuma piešķiršanu izvērtēs ar LNKC direktores rīkojumu izveidota komisija. Laureātam tiks pasniegts Goda diploms un naudas balva 1300 eiro apmērā.

Tradicionālās kultūras izcilības balvu piešķir ik pēc trīs gadiem katrā nozarē - 2022.gadā balva tika piešķirta folkloras kopai, bet nākamgad tiks piešķirta tautas lietišķās mākslas kolektīvam vai pārstāvim.

Nolikums un pieteikuma anketa pieejama šeit: https://www.lnkc.gov.lv/lv/lnkc-apbalvojumu-nolikums