Izsludināta pieteikšanās 2. jauniešu forumam

Izsludināta pieteikšanās 2. jauniešu forumam

Izsludina pieteikšanos Liepājas jauniešu 2. foruma otrajai un trešajai kārtai, lai pamatskolu un vidusskolu skolēni varētu turpināt attīstīt pirmskolas un sākumskolas skolēnu idejas, kas tapušas foruma pirmajā kārtā. Pieteikties var pamatskolas 6.-9. klašu audzēkņi, kuri veido komandu no pieciem dalībniekiem kopā ar datorikas vai tehnoloģiju skolotāju un individuāli vidusskolēni.  Pieteikties var, aizpildot  anketu Liepājas jauniešu forums “Mana nākotnes pilsēta”, līdz 2023. gada 20. februārim.

Liepājas jauniešu 2. foruma 1. posma dalībnieki – vairāk nekā 300 sākumskolas un pirmsskolas audzēkņi – izstrādāja idejas bijušā Liepājas Metalurga industriālo būvju otrai dzīvei. Viņu radošais domu lidojums bija par to, kas varētu notikt ar slavenajiem trīs Metalurga skursteņiem, ko iekārtot šobrīd tukšajās telpās un cehos. Šobrīd pienācis laiks pamatskolas un vidusskolas jauniešiem turpināt attīstīt izstrādātās idejas.

Līdz 2023. gada 20. februārim hakatoniem aicināti pieteikties pamatskolas skolēnu komandas un individuāli vidusskolas vecuma dalībnieki. Hakatonu laikā, izmantojot radošos darbus, tiks izstrādāti projekti par industriālo ēku atdzimšanu kā paplašinātās realitātes objektiem, kā vides dizaina objektiem, kā citas funkcionalitātes objektiem vai dabas vidē integrētiem objektiem.

Pamatskolas hakatons notiks klātienē 28. 02 – 1.03. Līdz hakatonam – katra komanda izvēlas vienu objekta ideju no Ideju bankas https://lnf.lv/mana-nakotnes-pilseta-ideju-banka/ , pilnveido un modificē to,  izstrādā modeļa koncepciju. Komanda drīkst izmantot arī pašu izstrādātu ideju.

Vidusskolas hakatons notiks 22.03 – 24.03. Informācija par Foruma norisi un pieteikšanos Liepājas Novada fonda mājas lapā  www.lnf.lv sadaļā Jauniešu forums mana nākotnes pilsēta.

Liepājas Jauniešu forums ir jauniešu līdzdalības pasākums, kurā dažādu vecumu jaunieši sadarbojoties rada un pilnveido idejas par pilsētas attīstību. 2022./23. gadā foruma tēma ir bijušā rūpnīcas Liepājas Metalurga industriālo būvju otrā dzīve – Kas vēl varētu būt šis industriālais milzis?