Iedzīvotāji aicināti iesaistīties Liepājas 400 gadu dzimšanas dienas svinību plānošanā un veidošanā

Iedzīvotāji aicināti iesaistīties Liepājas 400 gadu dzimšanas dienas svinību plānošanā un veidošanā

2025. gadā Liepājas pilsēta svinēs nozīmīgu jubileju – 400 gadus, aicinām ikvienu iedzīvotāju līdzdarboties svētku tapšanā un iesaistīties Liepājas dzimšanas dienu svinību plānošanā. Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 komanda aicina sniegt savu novērtējumu par radīto kopējo svētku konceptu,  apdomāt, kā ikviens pats gatavs iesaistīties, kā arī iesniegt citus priekšlikumus.

Liepājas 400 gadu jubileju plānots svinēt nevis ar vienu notikumu, bet ar daudzveidīgām un iesaistošām aktivitātēm visa gada garumā, kas sastāvēs no vairākiem programmas posmiem un notikumiem.

Liepājas 400 gadu jubilejas gadā aicinām ikvienu atrast, izdomāt, atcerēties, apzināties un ieraudzīt, kā Liepāja un tās vēja rūdītie cilvēki ir mainījušies, kā katrs ar personīgo attieksmi un darbu var mainīt savu, savas pilsētas un valsts attīstību kopumā. Aicinām likt uzsvaru nevis uz pagātni, bet raudzīties uz izaugsmi un mūsu spēcīgās identitātes stiprināšanu nākotnē.

Liepāja vienmēr bijusi un arī šobrīd ir izaugsmes, pārmaiņu un izturības pilsēta. Sagaidot Liepājas 400 gadu jubileju, aicinām svinēt šīs īpašības un pilsētas spēcīgo raksturu, respektējot un cienot pagātni, bet pārliecinoši raugoties nākamajos Liepājas 400 gados.

Ņemot vērā to, ka “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” vadmotīvs ir (ne)miers, arī Liepājas 400 gadu jubilejas svinību gadā caur šo prizmu plānots aicināt izbaudīt gan  rāmu mieru un klusumu, atslēgties no ikdienas rūpēm, apmeklējot plašās 400 gades programmas notikumus, gan arī modināt iedzīvotājos snaudošo radošā nemiera garu, piedāvājot iespēju līdzdarboties dažādos sabiedrības līdziesaistes projektos un aktivitātēs, aicinot kļūt nevis par pasīviem vērotājiem no malas, bet aktīvi iesaistīties un darboties.

Osta vienmēr ir bijusi drošs patvērums kuģiem un laivām vētras laikā. Daudziem jūrniekiem un zvejniekiem osta ir mājas – miera un atpūtas vieta. Tā ir arī vieta, kur sākas un beidzas ceļojums, tāpēc osta simbolizē  atpazīstamību, komfortu un atgriešanos. Osta arī kalpo kā vārti uz atklātu jūru, liecinot par ceļojuma vai izpētes pirmssākumiem un simbolizējot jaunu sākumu, iespējas, piedzīvojumus.

Apvienojot abas šīs komponentes, Liepājas nozīmīgās jubilejas gada koncepcija ir - (ne)miera osta - Liepājai 400.

Aicinām iedzīvotājus novērtēt gan esošo konceptu, gan piedalīties kopējo svētku tapšanā, līdz šī gada 30. septembrim aizpildot aptauju: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyWcINI2bfLLb4R1VoC4R8mofh4fD0867DnZTb0bAMwcEAyQ/viewform