Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 zīmols reģistrēts kā preču zīme

Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 zīmols reģistrēts kā preču zīme

Ceturtdien, 20. aprīlī, Liepājas valstspilsētas pašvaldība saņēmusi apliecinājumu no Patentu valdes par to, ka Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 zīmols ir reģistrēts kā preču zīme. Konkrētā zīmola kā preču zīmes reģistrācija nodrošina tās īpašniekam jeb šajā gadījumā Liepājas valstspilsētas pašvaldībai izņēmuma tiesības uz šo preču zīmi Latvijas teritorijā.

“Man ir patiess prieks, ka ne tikai uzņēmēji, bet arī citi zīmolu īpašnieki arvien vairāk apzinās reģistrētas preču zīmes vērtību un tās aizsardzības nepieciešamību. Preču zīmes reģistrācija nodrošina ne tikai juridisku aizsardzību, bet kalpo arī kā mārketinga rīks, kas palīdz tās īpašniekam vairot atpazīstamību un reputāciju. Liepāja kā Eiropas kultūras galvaspilsēta ar savu vizuāli pievilcīgo un viegli atpazīstamo preču zīmi ir lielisks piemērs pārējiem,” norādīja Patentu valdes direktors Agris Batalauskis.

Preču zīmes reģistrācijas mērķis ir nodrošināt izņēmuma tiesības uz preču zīmi, t.i., tiesības aizliegt citām personām komercdarbībā izmantot preču zīmei identisku vai sajaucami līdzīgu apzīmējumu attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm un pakalpojumiem.

Zīmola kā preču zīmes reģistrācija nozīmē to, ka Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 zīmols ir aizsargāts kopš reģistrācijas brīža, un šo zīmolu var lietot tikai Liepājas valstspilsētas pašvaldība. Saistībā ar Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 zīmolu,  neviena cita persona vai organizācija bez Liepājas valstspilsētas pašvaldības piekrišanas, nedrīkst to izmantot. Šobrīd notiek nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” reģistrācijas process, pēc tā pabeigšanas, zīmola lietošanas tiesības tiks nodotas nodibinājumam.

Izņēmuma tiesības uz preču zīmi Liepāja 2027 stājas spēkā dienā, kad publicēts paziņojums par preču zīmes reģistrāciju jeb no 2023. gada 20. aprīļa. Reģistrācija ir spēkā 10 gadus, un to var atjaunot ik pēc 10 gadu perioda.