Darbību uzsāk NVO izaugsmes inkubators

Darbību uzsāk NVO izaugsmes inkubators

Liepājā darbību uzsāk pašvaldības īstenotais NVO izaugsmes inkubatora izmēģinājuma projekts, kurā apstiprināta 11 organizāciju dalība. Projekta mērķis ir stiprināt Liepājā esošo nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitāti un veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību dažādos pilsētai būtiskos attīstības procesos.

Dalībai NVO izaugsmes inkubatoram tika saņemti 17 organizāciju pieteikumi. Izvērtējot organizāciju pieteikumus projekta mērķim un atlases kritērijiem, tika izvēlētas 11 organizācijas piecās prioritārajās jomās: 1) kultūra, 2)  IT, digitalizācija un uzņēmējdarbības veicināšana, 3) vide, pilsētvide un kopienu attīstība, 4) bērni un jaunieši un 5) sociālā un veselības joma.

Bērnu un jauniešu nozarē apstiprinātas biedrības “House of Hope” un “Keep The Change”. IT, digitalizāciju un uzņēmējdarbības veicināšanu pārstāvēs “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju klasteris” un “Liepājas tehnoloģiju klasteris”. Kultūras jomā uzņemtas biedrības “kultūrBĀKA” un “FOTAST”. Sociālajā un veselības jomā uzņemts nodibinājums “Centra MARTA Liepājas nodibinājums”, “Sociālā atbalsta un izglītības fonds”, un biedrība “Patvērums ģimenei”. Savukārt vides, pilsētvides un kopienu attīstības jomu pārstāvēs biedrības “Liepājas Restaurācijas biedrība” un “Radi Vidi Pats”.

Inkubācijas cikla laikā, kas norisināsies līdz 30. jūnijam, paredzēts veikt padziļinātu organizāciju darbības analīzi, nodrošināt mentoru un nozares profesionāļu konsultācijas, apzināt iespējamos finansējuma avotus un sniegt praktisku palīdzību projektu pieteikumu sagatavošanā. NVO izaugsmes inkubatora norises laikā tiks īstenotas arī trīs visu dalībnieku kopīgas tikšanās. Papildu finansiālo iespēju stiprināšanai NVO saņems arī ieteikumus savas darbības stiprināšanai un ilgtspējai, tostarp, kā pozicionēt savu darbību un informēt par to plašāku sabiedrību, domubiedrus un atbalstītājus. Liepājas pašvaldības sadarbības partneri NVO izaugsmes inkubatora izmēģinājumprojekta īstenošanā ir biedrības “NEXT” un “Impact Hub”.

NVO izaugsmes inkubators tiek veidots, lai sniegtu atbalstu Liepājas NVO, stiprinātu nevalstisko sektoru Liepājā un veidotu nozīmīgu attīstības platformu profesionālai un ilgtspējīgai izaugsmei.