Atvērta pieteikšanās programmai “Iepazīsti Baltijas jūru”

Atvērta pieteikšanās programmai “Iepazīsti Baltijas jūru”

Atvērta pieteikšanās interešu izglītības programmai “Iepazīsti Baltijas jūru”, kas paredzēta 9. līdz 12. klašu audzēkņiem.

Programma sevī ietver tādas tēmas, kā Baltijas jūras ekoloģija, Baltijas jūras eitrofikācija, piesārņojums, Baltijas jūras fauna, flora un invazīvās sugas, Baltijas jūras telpiskā plānošana, apsaimniekošana u.c. Apgūstamās tēmas un aktivitāšu kopums vērš uzmanību uz savu ieradumu apzināšanos, to maiņu, lai saudzētu mūsu jūras ekosistēmu un veicinātu izpratni par tās resursiem.

Programmas norises datumi 26. un 27. marts, 2., 3., 8., 9., 10. un 11. aprīlis.

Vairāk par programmu lasi: https://ziic.liepaja.edu.lv/aptauja/iepazisti_baltijas_juru/

Pieteikšanās programmas apguvei ir līdz 22. februārim, vai līdz brīdim, kad saņemto pieteikumu skaits sasniegs astoņas izglītības iestādes. Pieteikties var aizpildot rezervācijas anketu šeit: https://ziic.liepaja.edu.lv/aptauja/iepazisti_baltijas_juru/

Papildus informācija pa tālruni: + 371 26 644 834 vai rakstot uz e-pasta adresi: dabasmaja@liepaja.edu.lv