Aicinājums iesniegt idejas stadiona “Daugava” žoga gleznojumam Jūrmalas parkā

Aicinājums iesniegt idejas stadiona “Daugava” žoga gleznojumam Jūrmalas parkā

Aicinot liepājniekus iesaistīties un līdzdarboties apkārtējas pilsētvides labiekārtošanā, Liepājas valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar Liepājas Olimpisko centru un nodibinājumu “Nodibinājums Liepāja 2027” aicina ikvienu interesentu iesniegt savu ideju skices un priekšlikumus stadiona “Daugava” žoga gleznojumam.

Idejas aicināti iesniegt jebkura vecuma liepājnieki – no pirmskolas vecuma līdz seniora briedumam. Iespējams piedalīties gan individuāli, gan plašākā lokā. Žoga gleznojuma tematikai jāatbilst Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 mērķiem un pamatidejai.  Interesantākās un oriģinālākās idejas tiks izmantotas stadiona “Daugava” žoga apgleznošanā. Apgleznota tiks tā stadiona “Daugava” žoga daļa, kas atrodas Jūrmalas parkā nepilnu 50 metru garumā iepretim kafejnīcai “Banga”.

Katram dalībniekam ir jāizveido skice, kurā attēlota asociatīva interpretācija par tēmu Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027, vai arī jāapraksta ideja. Aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju ikvienam līdzdarboties ar savām idejām un priekšlikumiem pilsētvides uzlabošanā, attēlojot savu personīgo attieksmi vai reflektējot par notikumiem sabiedrībā saistībā ar Liepāju kā Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027.

Interesenti skices un priekšlikumus aicināti iesniegt līdz šī gada 31. decembrim, sūtot elektroniski pašvaldības Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļai uz e-pastu: agija.menike@liepaja.lv ar norādi “Priekšlikumi LOC žoga apgleznošanai”. Iesūtītās skices un idejas vērtēs LOC, pašvaldības, Liepāja 2027 un mākslas nozares pārstāvji. Uzvarētāji tiks paziņoti 2024. gada februārī, labāko darbu autori saņems dažādas veicināšanās balvas un piemērotākie priekšlikumi tik realizēti ar profesionālu mākslinieku palīdzību.

LOC stadiona “Daugava” nožogojums iepretim kafejnīcai “Banga” ir 1,84 metrus augsts un 46 metrus garš.