Aicina iesniegt pieteikumus Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm

Aicina iesniegt pieteikumus Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde līdz 7.augustam aicina iesniegt pieteikumus valsts finansējuma saņemšanai konkursā par Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu un īstenošanu līdz 2023.gada 1.novembrim.

Nometnes mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās radošajās, vides izglītības, sporta, veselīga dzīvesveida, u.c.  norisēs un aktivitātēs. Nometnes dalībnieki – latviešu, ukraiņu bērni un jaunieši vecumā no 1. līdz 12. klasei.

Pieteikums sastāv no aizpildītas projekta konkursa pieteikuma veidlapas, tāmes, dalībnieku saraksta un pārskata par nometnes norisi un finansējuma izlietojumu. Projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanas kārtība un iesniedzamie dokumenti pieejami Liepājas pašvaldības mājaslapā https://www.liepaja.lv/skolenu-nometnes/.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Izglītības pārvaldes eksperti jaunatnes un karjeras jautājumos Aelitu Jankovsku, e-pasts aelita.jankovska@liepaja.edu.lv.