Turpinās darbs ar starptautiskajiem partneriem pie mūzikas ietekmes izpētes uz pilsētu ekonomiku

Turpinās darbs ar starptautiskajiem partneriem pie mūzikas ietekmes izpētes uz pilsētu ekonomiku

Lai izpētītu, kā mūzika ietekmē pilsētas sociālekonomiskos procesus, turpinām strādāt pie projekta “The European Music Policy Exchange”. Vairāku mēnešu garumā kopā ar citu Eiropas un pasaules valstu pārstāvjiem norisinās mūzikas jomas izpēte, tiekamies darba grupās, tiek vērtēti dažādi kritēriji, lai jau drīzumā izveidotu Eiropā pirmo “Mūzikas pilsētu politikas rokasgrāmata”. Rokasgrāmatā būs apkopoti labākie praktiskie piemēri, Eiropas valstu pilsētu pieredze un ieteikumi, kā veiksmīgāk integrēt mūzikas nozari kopējos pilsētas procesos.

“Šis ir pirmais šāda veida projekts Eiropā, kur vienkopus tiekas mūzikas nozares speciālisti no tik dažādām valstīm, lai darba grupu rezultātā mēs visi iegūtu vērtīgu, jaunu iespēju kopumu ar mērķi nākotnē uzlabot sadarbību starp nozari un politikas veidotājiem,” atzina organizācijas “Music Cities Network” izpilddirektore Ļena Ingversena (Lena Ingwersen).