Tiešsaistes konference "Līdzdalības budžets Latvijā: Solis pretī plašākai iedzīvotāju iesaistei"

Tiešsaistes konference "Līdzdalības budžets Latvijā: Solis pretī plašākai iedzīvotāju iesaistei"

Līdzdalības budžets ir demokrātisks process, kurā kopienas locekļi tieši lemj par to, kā izlietot noteiktu pašvaldības vai valsts budžeta daļu.

Kā efektīva līdzdalības metode, līdzdalības budžets tiek īstenots visā pasaulē. Eiropā vien identificējami vairāk nekā 4500 līdzdalības budžeta īstenošanas piemēri! Kāpēc? Jo līdzdalības budžets ir efektīvs, caurspīdīgs un godīgs veids, kā iedzīvotājiem būt tieši iesaistītiem savas kopienas veidošanā.

Šobrīd vairākas Latvijas pašvaldības jau īsteno līdzdalības budžetu, bet no 2025.gada visās Latvijas pašvaldības tiks uzsākta šī līdzdalības metode.

Lai informētu par līdzdalības budžeta status quo Latvijā, uzzinātu vairāk par līdzdalības budžetu Igaunijā un Īslandē, kā arī mācītos un iedvesmotos no Latvijas pašvaldībām, iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, aicinām ikvienu jomas interesentu pievienoties tiešsaistes konferencei "Līdzdalības budžets Latvijā: Solis pretī plašākai iedzīvotāju iesaistei".

Programma pieejama šeit: https://preview.mailerlite.io/emails/webview/230513/79378560139134755

Pieslēgšanās saite: https://ej.uz/lidzdalibas-budzets-2023