Sāksies pieteikšanās 2022. gada NVO projektu konkursam

Sāksies pieteikšanās 2022. gada NVO projektu konkursam

Lai sniegtu atbalstu sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanai, Liepājas pašvaldības no 21. februāra līdz 13. martam izsludina Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu. Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums ir 30 000 eiro.

Organizācijas aicinātas iesniegt projektus, kuru aktivitātes veicinās iedzīvotāju līdzdalību un pilsonisko līdzatbildību, sociālās spriedzes mazināšanu un sekmēs iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanu.

Pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 13. martam vienotajā pieteikumu sistēmā.

Konkursa vērtēšanas komisija, vērtējot iesniegtos projektus, īpašu uzmanību pievērsīs organizāciju spējai ātri reaģēt uz izmaiņām valstī noteiktajos ierobežojumos.

Plašāka informācija par projektu iesniegšanas kārtību un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem pieejama pašvaldības mājaslapā, sadaļā "NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss".