Piesakies kultūras projektu konkursā!

Piesakies kultūras projektu konkursā!

Izsludināts kultūras projektu konkurss, kura mērķis ir finansiāli atbalstītu Liepājas pilsētai nozīmīgu, unikālu un tradicionālu kultūras projektu īstenošanu dažādās kultūras un mākslas nozarēs.

Projektu pieteikumus var iesniegt divu nedēļu garumā no 2022. gada 17. līdz 31. janvārim, pulksten 15.00, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu vietnē www.kulturasprojektukonkurss.lv.

Divu nedēļu laikā no 2. līdz 15. februārim projektus izskatīs komisija, bet 18. februārī plānota rezultātu paziņošana. Projektu realizēšanas termiņš paredzēts no 2022. gada 1. marta līdz 2023. gada 28. februārim.

Projektu konkursā paredzēts sadalīt 50 000 eiro līdzfinansējumu. Kā nosaka konkursa nolikums, piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam iespējams, sākot no 1000 eiro un nepārsniedzot 5000 eiro. Viens pieteicējs konkursā var piedalīties ar vairākiem projektiem, bet kopējais iespējamais atbalsts nebūs lielāks par 8000 eiro.

Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā reģistrētās juridiskās personas, kas nav pašvaldību un valsts iestādes, pašvaldību un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tai skaitā publiskas atvasinātas personas. No šī gada fiziskas personas, kas reģistrētas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskas darbības veicējas, Kultūras projektu konkursa Nolikuma izpratnē nav atzīstamas par juridiskām personām un projektu konkursā piedalīties nevar.