Pētījuma "NVO kapacitāte, metodoloģija ietekmes un multiplikatīvā efekta mērīšanai" rezultāti

Pētījuma "NVO kapacitāte, metodoloģija ietekmes un multiplikatīvā efekta mērīšanai" rezultāti

Vērtējot izmaiņas Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju finanšu rādītājos pēdējo trīs gadu periodā, novērojams - to organizāciju skaits, kas uzrāda finansiālu aktivitāti, ir pakāpeniski samazinājies, liecina Latvijas Pilsoniskās alianses ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu veiktā pētījuma  “Nevalstisko organizāciju kapacitāte, metodoloģija ietekmes un multiplikatīvā efekta mērīšanai” rezultāti.

Likumsakarīgi arī nodarbināto skaits sektorā pēdējo trīs gadu laikā ir sarucis. Īpaši tas novērojams vīrusa Covid-19 pandēmijas un pēc-pandēmijas gados.

Aptaujā 49 % organizāciju atzīst, ka tām pietrūkst algoti darbinieki, kamēr 45 % norāda, ka pietrūkst brīvprātīgo organizācijas pamatdarbībā.

Plašāk: ej.uz/LPApetijums2022

Pētījums pieejams: ej.uz/PSOresursi