NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstu saņems 18 projekti

NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstu saņems 18 projekti

2022. gada nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīti 18 projekti par kopējo līdzfinansējumu 29 300 eiro. Kopumā NVO projektu līdzfinansēšanas konkursam šogad tika iesniegti 22 projektu pieteikumi.

Vairākums iesniegto un atbalstīto projektu un to aktivitātes veltītas apmācībām, tālākizglītībai un pašizaugsmei.

Atbalstītie projekti un piešķirtais finansējums:

Biedrība "Digitālo inovāciju parks", projekts "Mājaslapu izstrādes apmācības sievietēm, kuru profesionālo darbību ietekmējusi Covid-19 pandēmija" - 2 100 eiro

Biedrība "Radi Vidi Pats", projekts "Zini-domā-iesaisties Liepājā" - 700 eiro

Biedrība "Debašu centrs", projekts "Stabilitātei un labsajūtai" - 1340 eiro

Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība "Dēkla", projekts "Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrības "Dēkla" 33 gadu jubilejas pasākums "Svētki Goda ģimenēm"" - 1200 eiro

Biedrība "Pirmās palīdzības vienība", projekts "Silts ēdiens Liepājas iedzīvotājiem" - 500 eiro

Austras biedrība, projekts "Radošās nodarbības Austrasbērnu kopienā" - 1200 eiro

Biedrība "Green Tech HUB", projekts "NVO Izaugsmes Inkubators" - 2200 eiro

Nodibinājums "Nodibinājums Liepājas 7. vidusskolas atbalstam un attīstībai", projekts "Skolēnu tautas mūzikas instrumentu orķestris -- muzicē mieram un mūsu vienotībai" - 600 eiro

Biedrība "SK Atvars", projekts "Drošībai un saliedētībai!" - 1230 eiro

Karostas glābšanas biedrība, projekts "Noslēpumu sala REDANS" - 2500 eiro

Biedrība "Vārtāja", projekts "Neformālās izglītības kursi vecākiem "Gatavs skolai"" - 700 eiro

Biedrība "Radošais psiholoģijas centrs Ģimenei", projekts "Iepazīsti savu bērnu audzinot" - 2800 eiro

Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā biedrība, projekts "Uzzini. Apskati. Izproti." - 1330 eiro

Biedrība "ASTE. Art, Science, Technology, Education", projekts "Digitālā galerija ART+" - 2200 eiro

Liepājas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, projekts "Kopā darot, spēks jo lielāks" - 1500 eiro

Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi", projekts "Change yourself - Mainīt sevi II" - 3000 eiro

Biedrība "Ideju labirints", projekts "Senioru Universitāte Liepājā" - 1200 eiro

Biedrības "Tabitas sirds" Liepājas nodaļa, projekts "Humānās palīdzības un informatīvais atbalsts Ukrainas bēgļiem Liepājā" - 3000 eiro.

Skatīt: detalizēts atbalstīto projektu aktivitāšu apraksts