Monitorings un novērtēšana palīdzēs virzīties uz mērķi

Monitorings un novērtēšana palīdzēs virzīties uz mērķi

Kopš pirmā pieteikuma gatavošanas Liepāja nav mainījusi savu redzējumu un vīziju par to, cik nozīmīga būs Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa iegūšanas ietekme uz pilsētas un apkārtējo novadu attīstību kopumā.

Esam jau krietni pagājuši pa (ne)miera ceļu, un mūsu pārliecība kļuvusi tikai lielāka un izpratne par

procesa ietekmi – vēl konkrētāka. Tomēr mēs vēlamies ne tikai pārmaiņas. Mēs vēlamies jēgpilnas pārmaiņas. Īpaši tas attiecas uz iespēju sniegt izpalīdzīgu roku visdažādākajām sabiedrības grupām un organizācijām radīt apstākļus kļūt atvērtākām, iesaistītākām un ambiciozākām virzībā uz kvalitāti un izcilību.

Mūsu virzību uz mērķi palīdzēs izmērīt dažādi datu avoti: aptaujas un intervijas, statistikas dati no pasākumu rīkošanās vietām, tūrisma un transporta operatoriem. Vairāk par monitoringa sistēmas darbību var izlasīt pieteikuma grāmatas 4. jautājumā.

Skatīt: Liepāja2027 pieteikums