Mūsu navigācijas plāns

Mūsu navigācijas plāns

Lai veiksmīgi, mērķtiecīgi un pilnībā sagatavojušies virzītos uz mērķi, (ne)miers ir mūsu navigācijas plāns. Ticam, ka kopīgi ar kultūras, citu nozaru ekspertiem un sabiedrības pārstāvjiem izveidotā navigācijas karte mums ļaus veiksmīgi aizkuģot līdz Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam, bet šajā brīdī ir būtiski uzsvērt – 2027. gadu neuztveram kā gala pieturu.

Šis kopīgais ceļš sniegs iespēju ne tikai izbaudīt un piedzīvot aizraujošu ceļojumu, mainīt pilsētas un novadu attīstībā līdz šim iestrēgušos procesus līdz 2027. gada izskaņai, bet turpināsies arī pēc Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta beigām.

Šādi apgalvot mums ļauj tas, ka Liepājas valstspilsētas dome apstiprinājusi jauno pilsētas un Dienvidkurzemes attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam. Tajā īpaši akcentēta ilgtermiņa sadarbība kultūras jomā ar jaunizveidoto Dienvidkurzemes reģionu, par pamatu ņemot projektu “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”.