Trīs mēri novēl kopīgu veiksmi pieteikuma aizstāvēšanā

Trīs mēri novēl kopīgu veiksmi pieteikuma aizstāvēšanā

Darba nedēļu noslēdzam ar priecīgu ziņu - šodien no tipogrāfijas saņēmām Liepājas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursam, ko jau pirmdien, 4. aprīlī, iesniegsim žūrijas vērtējumam Kultūras ministrijā.

Paldies visu trīs pašvaldību mēriem - Gunāram Ansiņam, Ingai Bērziņai un Aivaram Priedolam par spēcīgo atbalstu un iesaisti šajā pieteikuma tapšanas procesā un paldies par labajiem ceļa vārdiem! Kopā mēs esam liels spēks un ļoti nozīmīgi stiprinām visu Kurzemes reģionu!

Pieteikums tiks  publiskots un  ikviens interesents varēs iepazīties ar plašo un daudzveidīgo kultūras un sabiedrības līdziesaistes programmu brīdī, kad to būs vērtējusi starptautiskā žūrija. Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 otrās kārtas pieteikums sastāv no atbildēm uz 44 jautājumiem par ilgtermiņa stratēģiju, māksliniecisko programmu un kopējo koncepciju, sabiedrības līdziesaisti, mārketinga aktivitātēm, auditorijas izpēti un finanšu piedāvājumu, aptuveni 100 lappušu apjomā.

"Vēlos pateikt sirsnīgu un milzīgu paldies ikvienam liepājniekam un reģiona iedzīvotājam par lielo atsaucību un patieso vēlmi iesaistīties šajā procesā un pieteikuma tapšanā, parādot plašās un daudzveidīgās iespējas, ko Liepāja kopā ar Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadu spēj piedāvāt. Šobrīd komanda jau sākusi gatavoties žūrijas klātienes vizītei un arī pieteikuma aizstāvēšanai Kultūras ministrijā, kas plānota maija sākumā," sacīja pieteikuma projekta vadītāja Inta Šoriņa.

Starptautiskā žūrija 3. maijā viesosies Liepājā, lai klātienē novērtētu komandas darbu un pilsētas un novadu kapacitātes iespējas, 9. maijā Kultūras ministrijā visas trīs pilsētas klātienē aizstāvēs savus pieteikumus.

Konkursa pirmajā kārtā piedalījās deviņas Latvijas pilsētas, otrajā kārtā sacensību par titulu turpina trīs pilsētas - Liepāja, Valmiera un Daugavpils.

Fotogrāfijas pieejamas te: https://www.facebook.com/liepajalv/posts/4906870486107905