Liepāja2027 komanda veido plašu un daudzveidīgu starptautisko sadarbību tīklu

Liepāja2027 komanda veido plašu un daudzveidīgu starptautisko sadarbību tīklu

Šobrīd "aizkadrā" norit ļoti aktīvs un saspringts Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 Liepājas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas pieteikuma komandas darbs, tiek radīta daudzveidīga, daudzu žanru pārstāvēta un pārliecinoša piecu programmu līniju programma, veidotas ciešas sadarbības ne tikai ar vietējiem un nacionālā līmeņa kultūras, izglītības un sociālās dzīves veidotajiem, norisinās arī plaša veida sadarbība ar starptautiskajiem sadarbības partneriem, ne tikai no Eiropas.

Viens no Liepājas, Dienvidkurzemes un Kuldīgas pieteikuma mērķiem ir izveidot spēcīgas, funkcionējošas un reālās sadarbībās balstītas starptautiskās attiecības, kas nebeidzas tikai ar ārvalstu mākslinieku "nopirkšanu" uz vienu koncertu, bet šī sadarbība iesakņojas Liepājas ikdienas procesos kā pašsaprotama lieta. Tādēļ ļoti būtisku lomu šajā pieteikuma gatavošanas laikā atvēlam tieši sadarbības veidošanai un attiecību stiprināšanai ar starptautiskajiem partneriem.

Strādājam ar māksliniekiem, dažādiem kolektīviem, kultūras un citu nozaru organizācijām no Austrijas, ASV, Baltijas valstīm, Ungārijas, Vācijas, Kanādas, Spānijas, Norvēģijas, Francijas, Lielbritānijas, Krievijas, Portugāles un citām valstīm.

Cieša sadarbība ir ar esošajām Eiropas kultūras galvaspilsētu titulu ieguvušajām pilsētām un kandidātpilsētām tuvākajās kaimiņvalstīs un tālākos Eiropas reģionos, tajā skaitā arī ar Portugāles pilsētām, kas kandidē uz EKG titulu 2027. gadā. Tāpat arī spēcīga un ārkārtīgi vērtīga sadarbība tiek veidota ar dažādām starptautiskām universitātēm un izglītības iestādēm.

Ar dažādu starptautisko partneru iesaisti jau šobrīd tiek radītas  kopīgas idejas un paplašinātas ģeogrāfiskās sadarbības robežas.

Šis ir arī labs brīdis, lai stiprinātu un atjaunotu saikni ar Liepājas esošajām sadraudzības pilsētām - Palangu un Klaipēdu Lietuvā, Guldborgsundu Dānijā, Elblongu un Gdiņu Polijā, Darmštati Vācijā u.c. Īpaša nozīme ir tām sadarbības pilsētām, kas līdzīgi kā Liepāja un apkārtējais novads, dala kopīgu robežu ar Baltijas jūru.

Tiek veidoti ne tikai starptautiski sadarbības projekti, bet apmaināmies arī idejām, priekšlikumiem un pieredzēm, kā izveidot un radīt pēc iespējas uzrunājošāku programmu ikvienam iedzīvotājam - sākot no bērna līdz pat sirmgalvjiem, no aktīviem kultūras gardēžiem līdz pat tādiem, kuri pēdējo reizi kādu kultūras notikumu apmeklējuši pirms vairākiem gadiem.