Koncertzāle veidos "Mākslu laboratoriju "CirqueMusique""

Koncertzāle veidos "Mākslu laboratoriju "CirqueMusique""

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” otrās atlases kārtas ietvaros Kultūras ministrija (KM) ir noslēgusi 6 līgumus par projektu īstenošanu.

Projektiem kopsummā piešķirts programmas līdzfinansējums 1 259 336,71 eiro apmērā. Apstiprināto projektu ietvaros tiks radīti jauni profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produkti, kā arī veicināta auditorijas attīstība.

SIA „Lielais Dzintars” kopā ar partneri no Norvēģijas – Julian Sæther un partneri no Islandes – Greta Clough līdz 2024. gada 29. februārim īsteno projektu „Mākslu laboratorija „CirqueMusique.””

Liepājas koncertzāle „Lielais dzintars” kopā ar partneriem no Norvēģijas un Islandes strādās pie mobilas starpdisciplināras mūzikas teātra izrādes ar cirka un horeogrāfijas elementiem jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Izrādes izveide balstās uz radošajām darbnīcām / ateljē, kas notiks četros dažādos Latvijas reģionos. Tās ietvers dažādas radošas pieredzes, kompozīcijas, mūzikas un cirka darbnīcas jaunajiem profesionāļiem un jauniešu auditorijai, kā arī veicinās savstarpēju sadarbības tīklu veidošanu. Projekta mērķis ir radīt saturīgu saikni starp profesionālajiem māksliniekiem un jauniešiem reģionos, iegūstot jaunas skatuves prasmes un paplašinot mākslas uztveres pieredzi kā aktīviem dalībniekiem vai klausītājiem.

Vairāk: https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/eez-finansu-instrumenta-konkursa-jaunu-profesionalas-makslas-un-kulturas-produktu-radisanai-bernu-un-jauniesu-auditorijai-2-atlases-karta-apstiprinati-6-projekti