Svarīgs atbalsts NVO un brīvprātīgie

Svarīgs atbalsts NVO un brīvprātīgie

Lai mūsu mākslinieciskā vīzija kļūtu par ilgtspējīgu realitāti, kuras derīguma termiņš krietni pārsniedz 2027. gada 31. decembri, būtisks atbalsts ir NVO, sociālās un viesmīlības nozares kapacitātes stiprināšana, kā arī spēcīgs brīvprātīgo programmu tīkls.

Nav tā, ka mums nebūtu prasmīgu cilvēku, bet, iespējams, ka viņiem trūkst papildu stimulu pilnveidot savus talantus. Kultūras renovācija (15. jautājums) ir tā  mūsu mākslinieciskā rīcības plāna daļa, kurā turpināsim  mudināt kultūras iestādes un māksliniekus paplašināt  mākslinieciskās ambīcijas un starptautisko tīklu.

Eiropas kultūras galvaspilsētas statuss var kļūt par pamudinājumu mākslinieciskās kvalitātes un izcilības uzlabošanai, kā arī starptautiskai saskarsmei gan ar  partneriem, gan skatītājiem.

Skatīt: Liepāja2027 pieteikums