Jaunieši aicināti pieteikties finansējumam un īstenot savasidejas

Jaunieši aicināti pieteikties finansējumam un īstenot savasidejas

Lai sniegtu atbalstu jauniešu iniciatīvu īstenošanai,Liepājas valstspilsētas pašvaldība no 8. septembra līdz 30. septembrimizsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Kopējais konkursā pieejamaisfinansējums 2022. gadā ir 5 000 eiro.

Viens no Liepājas valstspilsētas pašvaldības attīstībasvirzieniem ir jaunatnes politikas attīstība, tādēļ, uzsākot jauno mācību gadu,Liepājas pašvaldība pirmo reizi īsteno konkursu jauniešu iniciatīvu projekturealizēšanai. Konkursa mērķis, finansiāli atbalstot jauniešu iniciatīvas, irveicināt jauniešu līdziesaisti pilsētvides, izglītības, kultūras, sporta,veselības un citos jaunatnei un pilsētai nozīmīgos procesos. Plānots, ka jauniešuiniciatīvu projektu konkurss turpmāk norisināsies katru gadu.

Vairāk: https://www.liepaja.lv/dokumenti/liepajas-valstspilsetas-pasvaldibas-jauniesu-iniciativu-projektu-konkursa-nolikums-2022-gadam/