Izsludināts sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkurss

Izsludināts sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkurss

Lai veicinātu sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu, iesaistot dažādas mērķgrupas, Liepājas pašvaldības administrācija no 12. līdz 31. janvārim izsludina sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursu. Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums ir 100 000 eiro.

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, tostarp sociālās iekļaušanas programmas un pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, pakalpojumu sniegšanu sociālās rehabilitācijas institūcijās, vietējo resursu un brīvprātīgo piesaistīšanu projekta īstenošanā, kā arī tādu ideju īstenošanu, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus.

Projekti jāiesniedz elektroniski līdz 31. janvārim elektronisko pieteikumu sistēmā.

Informācija par projektu iesniegšanas kārtību un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem pieejama sadaļā Sociālās iekļaušanas veicināšana.

Projektu pieteikumus var iesniegt Liepājas biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā.

Neskatoties uz stingrajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem 2021. gadā, organizācijām ir izdevies veiksmīgi īstenot iepriekš atbalstītos projektus un nodrošināt plānoto sociālo pakalpojumu pieejamību mērķgrupai.