Izsludināts konkurss „Par uzturēšanos radošajā darbnīcā Cite Internationale des Arts Parīzē 2023.gadā”

Izsludināts konkurss „Par uzturēšanos radošajā darbnīcā Cite Internationale des Arts Parīzē 2023.gadā”

Pieteikumus jāiesniedz līdz 2022.gada 29. augustam plkst. 11:00. Konkursam par iespēju 2 mēnešus 2023. gadā uzturēties mākslinieku rezidencē var pieteikties jebkuras mākslas nozares profesionāls pārstāvis.

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

aizpildīta un parakstīta Pieteikuma anketa,

dzīvesgājuma apraksts (Curriculum vitae), norādot iegūto izglītību, latviešu un angļu valodā,

vizuālie materiāli vai citu papildinformācija, kas raksturo pretendenta radošo darbību.

darbnīcā plānotā radošā darba mērķa apraksts latviešu un angļu valodā;

darbnīcā plānotās darbības programma latviešu un angļu valodā.

Rezultāti tiks paziņoti pēc 19.septembra.

Vairāk lasi te: https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/kulturas-ministrija-izsludina-konkursu-par-uzturesanos-radosaja-darbnica-cite-internationale-des-arts-parize-2023gada?fbclid=IwAR0DtMEbZG_YSbz6Bu6zWudL7r0_vzEdS0JfQMFIFq5KGZFTLEd2ViHbi1E