Iespēja Kuldīgas novada iedzīvotājiem pieteikties finansējumam kultūras pieminekļu atjaunošanai

Iespēja Kuldīgas novada iedzīvotājiem pieteikties finansējumam kultūras pieminekļu atjaunošanai

Līdz 30. novembrim Kuldīgas iedzīvotāji ir aicināti pieteikties konkursam “Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā”, kas notiek jau desmito gadu.

Konkursa ietvaros iedzīvotājiem būs iespējams pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumiem:

Lielajai programmai: Līdz 50% no projekta objekta vai izstrādājuma saglabāšanas attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot - projekta objekta saglabāšanai līdz 30 000 eiro, paredzot izmaksu trīs kalendāro gadu laikā, nosakot, ka vienā gadā izmaksājamā summa ir līdz 10 000 eiro.

Mazajai programmai: No 50% līdz 90% no projekta objekta vai izstrādājuma saglabāšanas attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 3000 eiro.

Līdz 2000 eiro attiecīgā projekta objekta būvprojekta vai tam pielīdzināmas dokumentācijas izstrādei (tajā skaitā arhitektoniski mākslinieciskā izpēte vai inventarizācijas izstrāde, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai).

Šogad konkursam ir izmainīta teritorija, kuras zonā atrodamie objekti ir atbalstāmi

Atbalstītie projekti pilnībā būs jāīsteno līdz 2023. gada 30. novembrim.

Konkursa pieteikumus jāiesniedz no 1. līdz 30. novembrim.

Vairāk par konkursu var meklēt šeit: https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/konkursi/7103