Foruma teātris – ģenerālmēģinājums labākai nākotnei!

Foruma teātris – ģenerālmēģinājums labākai nākotnei!

Demokrātijas fonds aicina pieteikties 5 nodarbību ciklam "Foruma teātris", kura ietvaros dalībnieki apgūs šīs metodes kontekstu, teoriju un praktisku īstenošanu,

veidojot Foruma teātra izrādi.

Foruma teātris ir metode, kurā ar teātra paņēmienu tiek analizētas un risinātas konkrētas, pašiem dalībniekiem aktuālas problēmas. Foruma teātrī “aktieri” un “skatītāji” ir vienlīdzīgi, un visu kopējais mērķis ir interaktīvā un radošā veidā meklēt risinājumus sarežģītām situācijām. Šī metode rosina dialogu, neierastā veidā aicina domāt par problemātiskām tēmām un tā ir pieejama ikvienam interesantam.

Metodes autors ir brazīliešu režisors, teātra novators un aktīvists Auguštu Boals (1931-2009), kurš radīja Foruma teātri kā vienu no Apspiesto teātra virzieniem ar mērķi stiprināt sabiedrības apspiestas grupas. Mūsdienās šī metode ir ļoti plaši izmantojama, un to var pielietot jebkurā problēmsituācijā, kad potenciālais risinājums ir pašu cilvēku rokās. Pasaules praksē Foruma teātri izmanto NVO, skolās, sociālajā sfērā, uzņēmumos u.c.

Vairāk lasi te: https://www.demokratijaskvartals.lv/post/forumateatris?fbclid=IwAR0gcOCtDRtDXzTUxLsqa1OIysBsqFz0IfONcGzLT_WvMslnqLA6-GU31Yc