Finansējuma konkursi koprades un iedzīvotāju iesaistes projektiem

Finansējuma konkursi koprades un iedzīvotāju iesaistes projektiem

"Jaunā Eiropas Bauhaus" Latvijas kontaktpunkts aicina iesniegt projektus finansējuma saņemšanai divās Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) koprades un iedzīvotāju iesaistes atbalsta programmās.

Publiskās telpas koprade kopā ar iedzīvotājiem

Finansējums līdz 45 000 eiro. Iesniegšanas termiņš - 29. maijs.

Projekta dokumentācija un iesniegšanas valoda - angļu.

Rezultāti un līgums - jūnija otrajā pusē.

Projekts jāuzsāk 1. jūlijā un jāpabeidz līdz 30. novembrim 2022. gadā.

Finansējums tiks piešķirts sabiedrības vajadzībām radītiem koprades, sociāliem un izglītojošiem publiskās telpas veidošanas pasākumiem, produktiem un pakalpojumiem, kas atbilst vismaz vienam "Jaunā Eiropas Bauhaus" iniciētajam virzienam:

- atjaunot saikni ar dabu;

- atgūt kopienas un piederības sajūtu;

- dot priekšroku vietām un cilvēkiem, kam tas vajadzīgs visvairāk;

- ieviest ilgtermiņa aprites cikla domāšanu industriālajā ekosistēmā.

Projektu var iesniegt 2-4 partneru apvienības. Vienam no partneriem jābūt pilsētai, reģionam vai ar to saistītai iestādei. Divu partneru gadījumā otram partnerim jābūt ar pilsētu, reģionu vai to iestādēm nesaistītai juridiskajai personai.

Finansējuma apjoms 100%, līdzfinansējums nav nepieciešams, bet tiks uzskatīts par priekšrocību.

Informācija par projektu un pieteikuma veidlapa: https://www.eiturbanmobility.eu/wp-content/uploads/2022/03/EIT_Community_NEB_2022_Call_Co-Creation-of-public-space-1.pdf

Online infosesija un partneru meklēšanas iespēja 26. aprīlī plkst. 10.30 (CET). Saite reģistrācijai: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=44skucV6ZUKR7qk429nLzJPk09dEzLxLhQPhLsEzcwtUOVZXRFlSS1RUNEhBOEJHMFBVMEFYMkYwTC4u

Iedzīvotāju iesaistes pasākumi

Finansējums līdz 15 000 eiro. Iesniegšanas termiņš - 29. maijs.

Projekta dokumentācija un iesniegšanas valoda - angļu.

Rezultāti un līgums - jūnija otrajā pusē.

Projekts jāuzsāk 1. jūlijā un jāpabeidz līdz 30. novembrim 2022. gadā.

Finansējums tiks piešķirts sabiedrības vajadzībām radītiem koprades, sociāliem un izglītojošiem pasākumiem, kas atbilst vismaz vienam "Jaunā Eiropas Bauhaus" iniciētajam virzienam:

- atjaunot saikni ar dabu;

- atgūt kopienas un piederības sajūtu;

- dot priekšroku vietām un cilvēkiem, kam tas vajadzīgs visvairāk;

- ieviest ilgtermiņa aprites cikla domāšanu industriālajā ekosistēmā.

Projektu var iesniegt privātas un publiskas juridiskas personas.

Finansējuma apjoms 100%, līdzfinansējums nav nepieciešams, bet tiks uzskatīts par priekšrocību.

Informācija par projektu un pieteikuma veidlapa:

https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement-activities/

Online infosesija 26. aprīlī plkst. 9.00 (CEST). Saite reģistrācijai: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=44skucV6ZUKR7qk429nLzJPk09dEzLxLhQPhLsEzcwtUNFk0SkpZNzQwU0tQSTA0VjNUQ0YxRDZQSS4u&wdLOR=cC5951271-2FB1-4383-9B3B-D99CA6D0EAF6

Informatīvie resursi:

Jaunais Eiropas Bauhaus:

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_lv

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT):

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eit_lv

EIT finansējuma konkursi:

https://www.eiturbanmobility.eu/category/calls-for-proposals/