Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursu

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursu

Konkursā var pieteikt projektus, kuru realizācija paredzēta Dienvidkurzemes novada teritorijā un ieguvēji no projekta īstenošanas būs pašvaldības iedzīvotāji.

Projektu konkursa mērķis: finansiāli atbalstīt pašvaldībai nozīmīgu projektu īstenošanu vides un sociālās dzīves sekmēšanai.

📅 Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir  līdz 20. jūlijam.

Konkursā var piedalīties Dienvidkurzemes novada teritorijā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija.

Plašāka informācija par konkursu skatāma šeit: https://www.dkn.lv/lv/jaunums/dienvidkurzemes-novada-pasvaldiba-izsludina-iedzivotaju-iniciativu-konkursu?fbclid=IwAR0AEuaJgzc_hsAibVchdjfPrsDpYs07AjXk3wFLIk2EWmpH8vCgLhKhJCE