Bērnudārzā “Sprīdītis” bērni apgūs mūzikas un mākslas programmu

Bērnudārzā “Sprīdītis” bērni apgūs mūzikas un mākslas programmu

Jauno mācību gadu sākam ar priecīgu ziņu - pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” atklāta interešu izglītības programma “Mūzikas un mākslas sinerģija”,

Programmas mērķis ir pamanīt un izkopt bērnu mākslinieciskos talantus agrīnā vecumā, veicināt pamata prasmju un spēju izaugsmi mūzikas un mākslas jaunradē.

Nodarbībās tiks veicināta audzēkņu interese par mūziku un mākslu, bērniem būs iespēja attīstīt radošumu, muzikālo dzirdi, dziedāšanas prasmi, ritma izjūtu, dikciju, improvizāciju, iepazīties ar mūzikas valodas elementiem, mūzikas izteiksmes līdzekļiem, dažādiem mūzikas instrumentiem, iegūt pieredzi praktiskajā muzicēšanā, tāpat izkopt krāsu izjūtu un iepazīt mākslas pasaules daudzveidību. Programma tiks īstenota, pateicoties pašvaldības atbalstam, kā arī sadarbojoties un piesaistot pedagogus no Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas.

Vairāk: https://www.liepaja.lv/pirmsskolas-izglitibas-iestade-spriditis-berni-apgus-muzikas-un-makslas-programmu/?fbclid=IwAR3ltBfiKJPhnOngSuED_S5S5gJpZS-3WLAgCk0qBWgvWcSM-bFnI4oCTRo